Vsi covid ukrepi so brez znanstvene in pravne podlage, groba kršitev ustave in človekovih pravic!!!

All covid measures are without a scientific and legal basis, a gross violation of the Constitution and human rights !!!
VELIKA ZMAGA NA NEMŠKEM SODIŠČU!!!
GREAT VICTORY IN A GERMAN COURT !!!

FANTASTIČEN DOSEŽEK !!!
Najlepša hvala, dr. Reiner Fullmich !

FANTASTIC ACHIEVEMENT !!!
Thank you very much, dr. Reiner Fullmich!

Razširite dobro novico! / Spread the good news!
300 views0 comments