VSE, KI TRDIJO, DA SO TI ZVARKI AVTORIZIRANI, ODOBRENI, LICENCIRANI, SPOMNITE NA NASLEDNJA DEJSTVA!

ŠE POSEBNO PA TISTE, KI MISLIJO, DA JE CEPLJENJE OTROK S TEMI ZVARKI DOBRA IDEJA !Injekcije so še v fazi 3 kliničnih preskušanj, ki se končajo šele v začetku leta 2023:


Vsi ti izrazi, ki imajo trenutno odobritev v sili (EUA), pogojno dovoljenje za promet (CMA) itd., pomenijo, da se uporabljajo samo zaradi »izredne« ​​situacije. Te injekcije niso bile v celoti licencirane nikjer na svetu.


AstraZeneca: Preizkusi AZ
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746)
Preizkusi Pfizer:
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728)

Primeri kratkoročnih pogojev odobritve AZ: Pogoji odobritve AZ
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca/conditions-of-authorisation-for-covid-19 -cepivo-astrazeneca--2
Primeri kratkoročnih pogojev odobritve podjetja Pfizer : Pfizerjevi pogoji odobritve https://www.fda.gov/media/144414/download


Javnost naj bi začela uporabljala zdravila ali cepiva
šele takrat, ko so v 4. fazi kliničnih preskušanj

Pfizer nam pravi sledeče: 3. faza ni normalna
https://www.pfizer.co.uk/clinical-trials

Preizkusi cepiv proti korona virusu na živalih so vedno neuspešni,
ker so živali zbolele in/ali poginile:

Študije na živalih:
Dihurji: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035421
Mačke: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/60/1/60_1_49/_article
Miši: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22536382/
Miši: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17194199/
Miši: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18941225/

Začetni poskusi so bili kratki in pomanjkljivi:

Več informacij o cepivih je prikazanih na spodnjih povezavah:

Pfizer Preizkusi
https://uploads-ssl.webflow.com/5fa5866942937a4d73918723/6018018e4b1729f3251e4281_UKMFA_Pfizer_COVID-19_Vaccine_(Public)-2

Preskusi AZ
https://uploads-ssl.webflow.com/5fa5866942937a4d73918723/6018018ee97688debe23c551_UKMFA_AstraZenica_COVID-19_Vaccine_(Public1-2)

Zloženka z informacijami o injiciranju Covid-19
https://uploads-ssl.webflow.com/5fa5866942937a4d73918723/6006c4e4ccf7a9074538c6ad_UKMFA_COVID-19_Vaccine_Patient_Information


Kaj pravijo najnovejši znanstveni dokazi o učinkovitosti/učinkovitosti teh cepiv:

Absolutno zmanjšanje tveganja, t.j. dejanski učinek, ki ga ima sama injekcija na zmanjšanje vaših možnosti, da zbolite za Covid-19, je bil samo 0,84 % za Pfizer in 1,28 % za AZ (po študiji Lancet, ki je povezana spodaj).

Povezava
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext


Injekcije imajo številne resne in usodne kratkoročne neželene učinke in ni podatkov o dolgoročni varnosti

Povezava do neželenih učinkov:
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions


Če injekcije ne delujejo na "variantah" (glede na to, da ljudje še vedno zbolijo in umirajo in dejansko v vedno večjem številu), zakaj bi ljudem še naprej injicirali te iste eksperimentalne injekcije, za katere se je izkazalo, da ne delujejo?
https://t.me/Freedomallianceioichat
Clinicaltrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746)

Faza III Dvojno slepa, s placebom kontrolirana študija AZD1222 za preprečevanje COVID-19 pri odraslih – Pogled celotnega besedila – ClinicalTrials.gov
Faza III Dvojno slepa, s placebom kontrolirana študija AZD1222 za preprečevanje COVID-19 pri odraslihTHE GOVERNMENT AND THEIR EXPERT GURUES ARE CONVINCING YOU

THAT THE 4 ANGELS OF SALVATION ARE OPPROACHING,

OTHER ARE WARNING YOU,

THAT THESE ARE 4 RIDERS OF THE APOCALYPSE !!!


BECAUSE THE PICTURE IS FOGY,

YOU SHOULD READ THE TEXT BETTER!For those who tell you that the Covid-19 injection is authorised, approved or licensed remind them of these facts, especially if they are considering that the C19 injection is a good idea for children:

The injections are still in Stage 3 Clinical Trials that do not finish until early 2023:


Currently given emergency approval (EUA), Conditional Marketing Authorisation (CMA) etc all these terms mean they are only being used because of an “emergency” situation. These injections have not been fully licensed anywhere in the world.


AstraZeneca Trials: AZ Trials (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746)

Pfizer Trials :Pfizer Trials (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728)

AZ example short term approval terms: AZ Approval Terms (https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca/conditions-of-authorisation-for-covid-19-vaccine-astrazeneca--2)

Pfizer example short term approval terms : Pfizer Approval Terms (https://www.fda.gov/media/144414/download)


The public should only begin to use drugs or vaccines that are in Stage 4 clinical trials


Pfizer tells us this : Stage 3 not normal (https://www.pfizer.co.uk/clinical-trials)


The animals trials for coronavirus vaccines have always failed because the animals got sick and/or died :


Studies in Ferrets : https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035421

Cats: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/60/1/60_1_49/_article

Mice : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22536382/

Mice: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17194199/

Mice: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18941225/The initial trials were short and flawed:


More information on the vaccines is shown in the links below:

Pfizer Trials (https://uploads-ssl.webflow.com/5fa5866942937a4d73918723/6018018e4b1729f3251e4281_UKMFA_Pfizer_COVID-19_Vaccine_(Public1-2).pdf)

AZ Trials (https://uploads-ssl.webflow.com/5fa5866942937a4d73918723/6018018ee97688debe23c551_UKMFA_AstraZenica_COVID-19_Vaccine_(Public1-2).pdf)

Covid-19 Injection information leaflet (https://uploads-ssl.webflow.com/5fa5866942937a4d73918723/6006c4e4ccf7a9074538c6ad_UKMFA_COVID-19_Vaccine_Patient_Information.pdf)


What is the latest scientific evidence saying on the efficacy/ effectiveness of these Vaccines:


Absolute Risk Reduction i.e. the true impact that the injection itself was shown to have at reducing your chances of getting sick with Covid-19 was just 0.84% for Pfizer and 1.28% for AZ (per the Lancet study linked below).


Link https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext


The injections have numerous serious and fatal short term side effects and no long term safety data


Link Adverse Reaction :https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions


If the injections don’t work on “the variants” (given people are still getting sick and dying and indeed in increasing numbers) , why continue to inject people with these same experimental injections that has shown themselves not to work?


https://t.me/Freedomallianceioichat


clinicaltrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746)

Phase III Double-blind, Placebo-controlled Study of AZD1222 for the Prevention of COVID-19 in Adults - Full Text View - ClinicalTrials.gov

Phase III Double-blind, Placebo-controlled Study of AZD1222 for the Prevention of COVID-19 in Adults

254 views0 comments