Se v ZDA ameriška vojska pripravlja na množične aretacije? Vojska je prevzela oblast v ZDA?

In the US, the US army is preparing for mass arrests?
The military has taken power in the US?Predsednik Donald Trump je brilijantno nadigral KABALO!
President Donald Trump has brilliantly outplayed KABALA!

PREDSEDNIK TRUMP JE MIRNO PREDAL OBLAST,
SAMO NE JOE BIDNU AMPAK AMERIŠKI VOJSKI!

PRESIDENT TRUMP PEACEFULLY DELIVERS AUTHORITY,
JUST NOT TO JOE BIDEN, BUT TO THE US ARMY!welcome back, general Flynn!


13,755 views0 comments