V LJUBLJANI SO KOLESARILI, V NOVI GORICI JE POLICIJA ŽELELA ODPELJATI UDELEŽENCA,LJUDSTVO NI PUSTILO

THEY CYCLED IN LJUBLJANA, IN NOVA GORICA THE POLICE WANTED TO TAKE THE PARTICIPANT OFF, THE PEOPLE DID NOT ALLOW!

46 views0 comments