SVETOVNO ZAVEZNIŠTVO ZA SVOBODO zahteva takojšnjo izpustitev Merike Sirelpuu!!!

World Freedom Alliance demands an immediate release of Merike Sirelpuu !!!

prof. Dolores Cahill rešuje nov problem:

PRISILNO TESTIRANJE=KAZNIVO DEJANJE

POLICISTU GROZI VSAJ 10 LET ZAPORA IN

MILIJONSKA CIVILNA ODŠKODNINSKA TOŽBA!

prof. Dolores Cahill solving a new problem:

FORCED TESTING = CRIME

POLICE OFFICER THREATENS AT LEAST 10 YEARS IN PRISON AND MILLIONS COMPENSATION DAMAGES!

DELITE.SHRANITE.PONOVNO OBJAVITE.

SHARE.DOWNLOAD.REUPLOAD.

47 views0 comments