Stew Peters Show - dr. David Martin : GLOBALNA KRIMINALNA ZAROTA - DOKAZI, DOKUMENTI, ČASOVNICA ...!


Dr. David Martin se je zadnje leto in pol boril, da bi razkril to, za kar pravi, da je globalna kriminalna zarota korona virusa.


Korona virus je bil morda prvič odkrit konec leta 2019 na Kitajskem, vendar dr. Martin pravi, da je bila pandemija načrtovana, in si lahko ogledate, da se načrtovanje začne že leta 2015.


Dr. Martin opozarja na dogodek v tem letu, kjer je na EcoHealth Alliance, Peter Daszak rekel:


… dokler kriza nalezljive bolezni ni zelo resnična, prisotna in na pragu oddelkov za nujne primere, je pogosto v veliki meri prezrta. Da bi ohranili osnovo financiranja po krizi … moramo povečati razumevanje javnosti o potrebi po [medicinskih protiukrepih], kot je cepivo proti vsesplošni gripi ali pan-korona virusu. Ključno gonilo so mediji, ekonomija pa sledi promoviranemu vzdušju. To vzdušje moramo izkoristiti v svojo korist, da pridemo do resničnih težav. Vlagatelji se bodo odzvali, če bodo na koncu procesa videli dobiček.


Dr. Martin pravi, da so šole, kot so MIT, NYU in Univerza v Kaliforniji, del skupine, ki jo imenuje »Covid pirati«. Med ostalimi člani najdemo tudi ameriško in kitajsko vlado, Mednarodni denarni sklad in Blackrock.


Martin pravi, da so te skupine krive kriminalne zarote v terorističnih načrtih proti ameriškim ljudem.


Dr. David Martin se je pridružil oddaji, da bi razpravljal.
Dr. David Martin has been spending the past year and a half fighting to unravel what he says is the global criminal conspiracy of coronavirus.


Coronavirus may have first been identified in late 2019 in China, but Dr. Martin says the pandemic was planned, and you can see the planning start all the way back in 2015. Dr. Martin points to an event in that year, where EcoHealth Alliance’s Peter Daszak said:


…until an infectious disease crisis is very real, present, and at an emergency threshold, it is often largely ignored. To sustain the funding base beyond the crisis … we need to increase public understanding of the need for [medical countermeasures] such as a pan-influenza or pan-coronavirus vaccine. A key driver is the media, and the economics follow the hype. We need to use that hype to our advantage to get to the real issues. Investors will respond if they see profit at the end of process.


Dr. Martin says schools like MIT, NYU, and the University of California are part of a group he dubs the “Covid pirates.” Other parties include the American and Chinese governments, the International Monetary Fund, and Blackrock. Martin says these groups are guilty of criminal conspiracy in a terrorist plot against the American people.


Dr. David Martin joined the show to discuss
NASLOVNICE DOKUMENTOV IN PRIPETE DATOTEKE

FRONT PAGES OF DOCUMENTS AND ATTACHED FILES
2021.11.23-11.42-redvoicemedia-619d7c6689327
.pdf
Download PDF • 226KB2021.11.23-11.39-redvoicemedia-619d7bcf9f404
.pdf
Download PDF • 1.02MB2021.11.23-11.41-redvoicemedia-619d7c45dae38
.pdf
Download PDF • 1.55MB2021.11.23-11.44-redvoicemedia-619d7cc66fe27
.pdf
Download PDF • 644KB

Vir : / Source : RED VOICE MEDIA

https://www.redvoicemedia.com/2021/11/felony-crimes-end-pharma-immunity-us-criminal-conspiracy-strikes-root-of-covid-nightmare/?utm_source=home-featured


DELITE DOKAZE !!! / SHARE THE EVIDENCE

169 views0 comments