Srečko Šorli se strinja z italijansko preiskavo, ker je tudi sam opozoril na isto stvar že lani!

Srečko Šorli agrees with the Italian investigation because he himself pointed out the same thing last year!Vir: BitChute kanal SLOVENCI ZA SLOVENIJO

https://www.bitchute.com/channel/CrUDCWGuDOf0/


271 views0 comments