Srečko Šorli pozval slovenske zdravnike in znanstvenike,da mu pošljejo znanstveni dokaz, da se moti!

Srečko Šorli called on Slovenian doctors and scientists to send him scientific proof that he was wrong!
Pod video sporočilo je dodal sledeči tekst:

"Prosim pošljite vsaj en dokaz, da je koronsko cepivo pomagalo vsaj enemu človeku preboleti okužbo z virusom korone!"


He added the following text below the video message:

"Please send at least one piece of evidence that the coronary vaccine helped at least one person get over the coronavirus infection!"Slovenski raziskovalec Srečko Šorli ima močno hrbtenico in ga tudi tehnološki giganti niso upognili, kaj šele ustavili.


Spoštovani g. Srečko Šorli verjame le znanstvenim dokazom in ne bo nasedel na floskole, ki jih plasirajo kvazi strokovnjaki, mediji, politiki in ostale prodane ali ustrahovane duše.


Hkrati je, kot ste lahko videli tudi zelo inteligenten in je z lahkoto razbral vaše obračanje besed pred kameri glede dokazov.


npr. "Ni dokazov, da je povezava med strdki in cepivom" in podobne verbalne akrobacije...


Zdaj vam je žogico lepo podal na vašo stran, pa da vas vidimo.


Vsa čast g. Šrečko Šorli , prefinjeno in inteligentno kot vedno.Hvala da ste se spet oglasili, ker nas je veliko, ki se zavedamo, da bomo zaradi tega, ker se danes izpostavljate vi in ostali pogumni borci za resnico in pravico, v kratkem skupaj izpostavili vse, ki se bodo morali zagovarjati za resne obtožbe!
Dear Mr. Srečko Šorli believes only in scientific evidence and will not fall for phrases placed by quasi-experts, the media, politicians and other sold or intimidated souls.


At the same time, as you can see, he is also very intelligent and easily understood your turning words in front of the camera regarding the evidence.


e.g. "There is no evidence that there is a link between clots and vaccines" and similar verbal acrobatics ...


Now he has passed the ball nicely to your side,

let's see your next move.


Congratulations to Mr. Šrečko Šorli,

sophisticated and intelligent as always.Thank you for coming forward again, because there are many of us who are aware that because you and other brave fighters for truth and justice are exposing yourself today, we will soon be exposing all those who will have to defend themselves against serious accusations!

25 views0 comments