Srečko Šorli o zbranih podatkih iz uradne spletne strani agencije EMA: 7212 MRTVIH, 908,901 POŠKODB

Srečko Šorli on data collected from

the official website of the EMA agency:

7212 DEAD, 908,901 INJURIES

325 views0 comments