Srečko Šorli o HELSINŠKI DEKLARACIJI, na katero je opozoril mag. Vladimir Pirnat dr. med.!

Srečko Šorli on the HELSINKI DECLARATION, which was pointed out by Mag. Vladimir Pirnat dr. med.!


DELITE INFORMACIJO, NAJ SE ZAČNEJO VLAGATI KAZENSKE OVADBE!

SHARE THE INFORMATION, LET CRIMINAL

COMPLAINTS BEGIN!

231 views0 comments