Srečko Šorli: "Izdelava cepiv, ki spreminjajo človekov RNK je za na ZAPRTI ODDELEK PSIHIATRIJE!"

Srečko Šorli:

"The making of vaccines that alter human RNA is for the CLOSED DEPARTMENT OF PSYCHIATRY!"Iskreni slovenski raziskovalec je prijazno dodal še dve povezavi:


1. Članek v NATURE o tem kako RNK sistem išče napake v DNK sistemu in tako omogoča njegove popravke:

https://www.nature.com/articles/cdd20...


2. Dr. Michael Yeaden, nekdanji drugi človek Pfizerja ima jasno odklonilno mnenje glede koronskih testov, cepiva in krize same:

https://www.aier.org/article/an-educa...​


The honest Slovenian researcher kindly added two more links:


1. An article in NATURE on how the RNA system looks for errors in the DNA system and thus enables its corrections:

https://www.nature.com/articles/cdd20...


2. Dr. Michael Yeaden, a former Pfizer other man, has a clear dissenting opinion on coronary tests, the vaccine and the crisis itself:

https://www.aier.org/article/an-educa...​

Vir: / Source: Advances of Relativity and Cosmology kanal na YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCKyYEROHLPNpUJ7h5MCm7-w


97 views0 comments