Slovenski raziskovalec Srečko Šorli jasno pove, da gre za medijsko zavajanje ali po domače, NATEG!

Slovenian researcher Srečko Šorli makes it clear that this is media deception or using common word, SCAM!
Gospod Srečko Šorli NI "Facebook strokovnjak", kot mediji ponavadi obrnejo zgodbo, da preusmerijo pozornost.

Je avtor več kot šestdeset znanstvenih člankov, ki so objavljeni v različnih svetovno znanih znanstvenih revijah (Physics Essays, Foundations of Physics, Scientific Reports – Nature, Ukrainian Journal of Physics, NeuroQuantology). Njegove članke lahko najdemo tudi v revijah Življenje in tehnika, Gea, Delo – priloga Znanost, Aura, Primorska srečanja ter Otrok in družina.

Njegova raziskovalna dela zajemajo predvsem področja gravitacije, teoretične fizike, kozmobiologije, ekologije, zavesti, bijektivne fizike, raziskovanja zavesti idr.


V svojih delih utemeljuje, da je teorija velikega poka neveljavna, vesolje je ne-ustvarjeni sistem v stalnem dinamičnem ravnovesju. Črne luknje so sistemi vesolja, kjer se stara energija v obliki materije pretvarja v svežo energijo v obliki elementarnih delcev. O tem je objavil vrsto strokovnih člankov in knjigo z naslovom Konec teorije velikega poka (Amazon.de 2020).


Vir: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/sorli-srecko-2/

ISKRENA HVALA, DA STE JAVNOST OPOZORILI NA DEJANSKO DOGAJANJE IN VRGLI ROKAVICO NAŠIM STROKOVNJAKOM, KI PROMOVIRAJO TESTIRANJE, CEPLJENJE IN OSTALE KORONSKE UKREPE, KI DELAJO ŠKODO CELI DRUŽBI!

Veseli smo lahko, da je g. Srečko Šorli posnel video, namesto napisal pismo...spoštovani g. Srečko Šorli

HVALA LEPA ZA ISKRENE BESEDE IN VAŠA PRIZADEVANJA ZA KONČANJE TE NOROSTI,A THANK YOU VERY MUCH FOR WARNING THE PUBLIC OF THE ACTUAL EVENTS AND THROWING A GLOVE TO OUR EXPERTS WHO PROMOTE TESTING, VACCINATION AND OTHER CORONA MEASURES THAT DO DAMAGE TO THE WHOLE SOCIETY!

We can be glad that Mr.Srečko Šorli recorded a video, instead of writing a letter ...


Srečko Šorli

THANK YOU VERY MUCH FOR HONEST WORDS AND YOUR EFFORTS TO END THIS MADNESSMr. Srečko Šorli is NOT a “Facebook expert” as the media usually turn the story around to divert attention.

He is the author of more than sixty scientific articles published in various world-famous scientific journals (Physics Essays, Foundations of Physics, Scientific Reports - Nature, Ukrainian Journal of Physics, NeuroQuantology). His articles can also be found in the magazines Življenje in tehnika, Gea, Delo - supplement Science, Aura, Primorska srečanja and Otrok in družina. His research works mainly cover the fields of gravity, theoretical physics, cosmobiology, ecology, consciousness, bijective physics, consciousness research, etc.


In his works, he argues that the big bang theory is invalid, the universe is an uncreated system in constant dynamic equilibrium. Black holes are systems of the universe where old energy in the form of matter is converted into fresh energy in the form of elementary particles. He has published a series of professional articles and a book on this entitled The End of the Big Bang Theory (Amazon.de 2020).

Source: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/sorli-srecko-2/


ZAKAJ TAKŠNIH KOMENTARJEV NI NA TV EKRANIH???

ZAKAJ V STUDIO NE POKLIČEJO LJUDI, KI NISO SAMO PRIPRAVLJENI PRITI NA SOOČENJE, AMPAK SO TUDI INTELEKTUALNO IN STROKOVNO DOVOLJ PODKOVANI ZA PRAVO IN ODRITO DEBATO ??? TEMU SE REČE CENZURA!


WHY ARE THERE NO SUCH COMMENTS ON TV SCREENS ???

WHY THEY DON'T CALL INTO THE STUDIO PEOPLE ,WHO ARE NOT JUST READY TO COME TO THE CONFRONTATION, BUT THEY ARE ALSO INTELLECTUALLY AND PROFESSIONALLY KNOWLEDGEED FOR A REAL AND OPEN DEBATE ???

THIS IS CALLED CENSORSHIP!


DELITE NAPREJ!

SHARE WIDELY!

250 views0 comments