SESTANEK SVETOVNE ZVEZE ZDRAVNIKOV / WORLD DOCTORS ALLIANCE MEETING -26.5.2022Posnetek zadnjega sestanka zdravnikov v katerem smo med drugimi videli tudi gospo

Petro Mihalek Novak, katera je povzela trenutno dogajanje v Sloveniji glede ukinitve sprejetih ukrepov.
567 views0 comments