S Chemtraili nas zastrupljajo, potem nam prodajajo zdravila !!! Chemtrail gripa. Ste jo že dobili?

They poison us with Chemtrails, then sell us medicines !!! Chemtrail flu. Have you got it yet?

Doktor Leonard Horowitz razloži kaj se dogaja
The doctor Leonard Horowitz explains what's going onampak to še ni vse / but that's not all


PILOT SPREJAL TUDI MED PRISTAJANJEM / THE PILOT SPRAYING DURING LANDING
Vir / Source:


https://worldtruth.tv/united-nations-exposes-chemtrails-100-proof-we-are-being-poisoned/Analiza Chemtrailov iz 27. Junija 2014 :
Vrednosti Aluminija presežene za 10.000-krat !!!
Chemtrails analysis from June 27, 2014:
Aluminum values exceeded by 10,000 times !!!

S STRUPI NAS SPREJAJO ŽE VEČ KOT 20 LET, PA NEKATERI ŠE VEDNO MISLIJO, DA GRE ZA TEORIJO ZAROTE, NAMESTO, DA BI SE VPRAŠALI, ALI NISO TI STRUPI POVEZANI Z BOLEZNIMI, KI RAZSAJAJO???
WE HAVE BEEN SPRINKLED WITH TOXINS FOR OVER 20 YEARS, AND SOME STILL THINK IT'S A CONSPIRACY THEORY, INSTEAD OF ASKING THEMSELVES, ARE THESE TOXINS RELATED TO DISEASES THAT DISPERSE ???

DELITE NAPREJ, MORDA BODO LE DOJELI KAJ SE DOGAJA !!!

SHARE FORWARD, MAYBE THEY WILL JUST UNDERSTAND WHAT IS HAPPENING !!!

Povezana objava: Kemtraili dejstvo ali fikcija presodite sami

Linked post: Chemtrails fact or fiction judge for yourself


https://www.odpriteoci.com/post-1/kemtraili-dejstvo-ali-fikcija-presodite-sami-chemtrails-fact-or-fiction-judge-for-yourself


79 views0 comments