Razlika med ambasadorji-promotorji in pravo stroko. Sami presodite kdo je vreden zaupanja !SHRANITE IN DELITE !!!

Odprto pismo iniciative slovenskih zdravnikov:


6. november 2021


Na osnovi dejstev, da:

1. COVID-19 za otroke in mladostnike ni nevarna bolezen,

2. otroci niso superprenašalci virusa (1),

3. so mRNA in vektorska cepiva v tretji fazi kliničnih raziskav in (morebitnih) srednjeročnih in dolgoročnih zapletov po cepljenju še ne poznamo,

4. je njihova natančna sestava poslovna skrivnost,

6. gre pri tehnologiji mRNA in vektorskih cepiv za gensko terapijo in prvo masovno dajanje takšne terapije v zgodovini človeštva, ki nikoli do sedaj ni bila odobrena v preventivne namene, niti za manjše število ljudi, kaj šele za masovno uporabo,

6. gre pri tehnologiji mRNA in vektorskih cepiv za gensko terapijo in prvo masovno dajanje takšne terapije v zgodovini človeštva, ki nikoli do sedaj ni bila odobrena v preventivne namene, niti za manjše število ljudi, kaj šele za masovno uporabo,

7. imajo 'cepiva' le pogojno dovoljenje za promet,

8. proizvajalci mRNA in vektorskih cepiv ne nosijo kazenske in odškodninske odgovornosti za potencialne zaplete po cepljenju, ki imajo za posledico smrt ali trajno škodo,

9. tudi država in zdravstveni sistem nimata odgovornosti za potencialne zaplete po cepljenju, ki imajo za posledico smrt ali trajno škodo,

10. narašča število prijav smrti in hudih neželenih učinkov po cepljenju z mRNA in vektorskimi cepivi in

11. da je učinkovitost COVID-19 'cepiv' za preprečitev okužbe in prenosa bolezni nezadostna za ustavitev epidemije


člani Iniciative slovenskih zdravnikov

POZIVAMO K TAKOJŠNJI USTAVITVI CEPLJENJA

OTROK IN MLADOSTNIKOV S COVID-19 CEPIVI v Sloveniji!

To je poziv zdravnikov, ki ZA ljudi želijo varen medicinski produkt,

saj je eno od temeljnih poslanstev zdravništva - predvsem ne škoditi!


Shranite, preberite in delite celoten dokument!!!

7279e8f0-a0b2-4574-9b5d-b4baea8300e0
.pdf
Download PDF • 2.85MB


Besedilo iz zgornjega dokumenta ( Učinkovitost, točka 2.2, stran 4)


26. oktobra 2021 je VRBPAC (svetovalni odbor za cepiva in sorodne biološke produkte pri FDA), podal pozitivno mnenje za uporabo Pfizerjevega cepiva za otroke v starosti 5 do 11 let. To se je zgodilo kljub močnim ugovorom mnogih znanstvenikov in zdravnikov, ki so prisostvovali razpravi. 3 dni kasneje je FDA izdal začasno dovoljenje (EUA) za uporabo Pfizer cepiva za otroke v starosti 5 do 11 let. Iz obvestila FDA je razbrati: proizvajalec je v raziskavo vključil več kot 4600 otrok, razdeljenih v 2 skupini; prvo skupino otrok je opazoval najmanj 2 meseca po 2. odmerku, mediana opazovanja otrok v drugi skupini je bila je vsega 2,4 tedna po 2. odmerku cepiva, imunski odgovor 264 otrok je bil primerljiv z osebami v starosti 16 do 25 let, učinkovitost je proizvajalec ocenil na osnovi raziskave, ki je vključila 1305 cepljenih in 663 necepljenih otrok (kontrolna skupina). Cepljeni so prejeli tretjino odmerka, ki se sedaj uporablja za populacijo 12 let in več. V skupini cepljenih so zboleli 3 otroci, v skupini necepljenih (kontrola) 16 otrok; skupaj 0.96 % otrok. Podatki se nanašajo na zbolevanje v obdobju 7 ali več dni po prejemu drugega odmerka cepiva (otroci niso potrebovali bolnišničnega zdravljenja in nihče ni umrl). Zmanjšanje absolutnega tveganja (ARR) je bilo 0,0219 oz. v skupini cepljenih je zbolelo 2.2 % manj otrok v primerjavi s skupino necepljenih (stran 62, tabela 13). Proizvajalec je navedel, da je število udeležencev raziskave premajhno, da bi lahko zaznala potencialno tveganje za razvoj miokarditisa, povezanega s cepljenjem. S tem se strinjamo! FDA navaja, da morajo proizvajalec in izvajalci cepljenja sporočati vse resne stranske učinke, vse primere VVS (MIS) in bolezni COVID-19, ki bi pri cepljenih otrocih privedli do hospitalizacije ali smrti. Kljub dejstvu, da je mio/perikarditis uvrščen na seznam stranskih učinkov cepiva in se pri vseh COVID-19 cepivih raziskuje povezava z VVS, je FDA podal mnenje, da so koristi cepljenja otrok večje od stranskih učinkov, ki bi jih otroci lahko utrpeli zaradi cepiva. Mnogi zdravniki in znanstveniki se sprašujejo na osnovi katerih podatkov se je FDA dokopala do takšne ugotovitve?


Kardiolog prof. McCullough, je konec septembra 2021 v časopisu Current problems in cardiology objavil poročilo o pojavnosti miokarditisa v povezavi s COVID-19 cepivi. Kot vir podatkov je uporabil podatkovno bazo VAERS. Ugotovil je, da je poročanje o miokarditisih pogostejše v mlajši populaciji v starosti 13 do 23 let; v 80 % je šlo za moški spol. V 8 tednih od začetka uporabe COVID-19 cepiv pri 12 do 15 let starih otrocih, je bila pojavnost miokarditisa v omenjeni starostni skupini cepljenih otrok 19-krat višja od poznanega izhodiščnega tveganja za pojav miokarditisa med otroki te starostne skupine. Regulatorji odobritev cepiva za otroke utemeljujejo z željo po njihovi zaščiti pred hudim potekom bolezni v obliki VVS (MIS). Vendar po drugi strani isti regulatorji že nekaj časa opazujejo povezavo med VVS (MIS) in uporabo COVID-19 cepiv.


Shranite, poglejte in delite celoten dokument!

VRBPAC-10-26-21
.pdf
Download PDF • 11.85MB


PROSIM DELITE, DA BO IZVEDELO ČIMVEČ LJUDI !!!

1,357 views0 comments