Prvi center za pridržanje kršiteljev COVID ukrepov v Nemčiji je pripravljen za sprejem prvih gostov!

The first detention center for violators of COVID measures in Germany is ready to receive the first guests!
Kot smo napovedali, kar se sliši kot slaba šala, je postala naša realnost!

As we predicted, what sounds like a bad joke has become our reality!


še en opomin iz zgodovine / another reminder from history


It didn’t happen because of the actions of one man.

It happened because of people who were “just doing their job”.


REMEMBER AND NEVER FORGET / ZAPOMNITE SI IN NIKOLI NE POZABITE


Preverite tudi spodnjo povezavo, prvi gost COVID kampa je sin britanskega MI6 agenta.


Also check out the link below, the first guest of the COVID camp is the son of a British MI6 agent.


https://www.odpriteoci.com/post-1/canada-je-že-sprejela-prvega-gosta-v-covid-izolacijskem-centru-prvi-gost-je-anglež-sin-agenta-mi6


86 views0 comments