Profesorica molekularne genetike dr. Dolores Cahill opozarja na neželene učinke "zvarkov" mRNA !!!

Professor Of Molecular Genetics Dr. Dolores Cahill Warns About Side-Effects Of mRNA "Welding"!!!


Dr. Dolores Cahill je profesorica molekularne genetike na Medicinski fakulteti na University College Dublin in predsednica irske stranke svobode. Prav tako je predsednica Svetovne zveze zdravnikov in predsednica Svetovnega zavezništva svobode. V nedavnem intervjuju opozarja na stranske učinke cepiv mRNA.


Dr. Dolores Cahill is a professor of Molecular Genetics, School of Medicine at University College Dublin, and chairwoman of Irish Freedom Party. She is also the President of the Worlds Doctors Alliance and the President of the World Freedom Alliance. In a recent interview she warns about the side-effects of mRNA vaccines.Resnične neželene posledice se bodo pokazali, ne glede na to kakšnoje dejansko mRNA v "cepivih", ko bo cepljena oseba (na ta koronavirus) naletela pozneje ...

Enako se je zgodilo pri študijah na živalih, ko je umrlo 20% ali 50% ali 100% živali. Pri ljudeh, starejših od 80 let, se bodo pri približno 2,5% pojavile resne neželene posledice, neželene posledice, zaradi katerih ljudje ne morejo delati ali normalno živeti.

Potem bi bilo z 2. cepljenjem lahko bil žrtev že 1 od 10-ih ali deset odstotkov. Za ljudi stare več kot 80 let, mislim, da bi jih 80% imelo življenjsko omejujoče reakcije ali celo umrlo, ko bodo spet naleteli na messenger RNA.

Med tistimi, ki niso starejši, bi lahko bila hudo prizadeta polovica ljudi.
Ta genska terapija ali medicinski pripomoček ustvarja kronično avtoimunsko bolezen.

Then the real adverse events will happen, against whatever is the real mRNA in the vaccines, and when the person vaccinated comes across (this coronavirus) sometime later ….
what happened in the animal studies, 20% or 50% or 100% of the animals died. Among people over 80, maybe about 2.5% will experience severe side effects, adverse events where people cannot work or live life normally.

Then with the 2nd vaccination it could be 1 in 10 or ten percent. For the over 80-year-olds, I would think that 80% of them would have life-limiting reactions or die when they come across the messenger RNA again.

For others, not elderly, it could be half of the people who could be severely harmed.
What it does is this gene therapy or medical device is setting up an autoimmune disease chronically.
59 views0 comments