prof. Dolores Cahill: "To bo ustavilo LockDown-e globalno!!!" / "This will stop LockDown globally!!"

Vsi ti Lockdowni so osnovani na pozitivnih PCR testih, ampak v svetu dijagnosticiranja s PCR testi ne moremo opredeliti zgolj pozitivno ali negativno, ampak dejansko morate določiti, kaj je s testom sploh merimo, ugotavljamo.Pri 1500 pozitivnih PCR testih, ki so bili opravljeni Oktobra 2020 , se je izkazalo, da virus SARS-CoV-2 sploh ni bil prisoten nikjer, ampak je pri vseh pozitivnih šlo za navadno GRIPO!!!

All of these Lockdowns are based on positive PCR tests, but in the world of diagnosing with PCR tests, we can’t just define positively or negatively, but you actually need to determine what the test is measuring.


In 1500 positive PCR tests performed in October 2020, I found that the SARS-CoV-2 virus was not present at all, but it was the common INFLUENZA !!!
PROSIM DELITE, DA POMAGATE USTAVITI TO NOROST!
PLEASE SHARE TO HELP STOPPING THIS MADNESS!
125 views0 comments