Prof. Dolores Cahill:"Tožite vsakega, ki odredi testiranje, proizvajalca testov, bolnico, zdravnika"

Prof.Dolores Cahill: "Sue anyone who orders testing, test manufacturer, hospital, doctor"

Poslušajte kako se prof. Dolores Cahill in njene ekipe borijo za pravice vseh nas.
Globok priklon, veliko spoštovanje in iskrena hvala,
prof.Dolores Cahill

Listen to how prof.Dolores Cahill and her teams are fighting for the rights of all of us.
A deep bow, much respect and sincere thanks,
prof.Dolores Cahill


Namesto, da bi jo predvajali na vseh TV postajah, jo CENZURIRAJO???
ZDAJ VESTE, KAM SMO ZABREDLI !!!

Instead of broadcasting it on all TV stations, they are CENSORING it ???
NOW YOU KNOW WHERE WE HAVE GONE !!!
SHARE_REUPLOAD
249 views0 comments