Prof. Dolores Cahill svetuje sodržavljanu,ki so mu zaradi odklonitve PCR testa onemogočili let domov

Prof. Dolores Cahill advises a fellow citizen who was prevented from flying home due to the refusal of the PCR test


Prof. Dolores Cahill

se bori za človeštvo v prvih linijah od samega začetka! IRSKA KRI & ZLATO SRCE!
has been fighting for humanity in the front lines from the very beginning! IRISH BLOOD & GOLDEN HEART!
Irskemu stand-up komiku Aidanu Killianu so pred kratkim zavrnili dostop do leta domov, ker ni opravil PCR testa, zato se dogovoril za klepet z irsko imunologinjo prof. Dolores Cahill.
Potem ko je zadnjih nekaj mesecev študiral v Amsterdamu in delal na novem gradivu, so irskemu stand-up komiku Aidanu Killianu pred kratkim zavrnili dostop do leta domov, ker ni opravil PCR testa. Do Francije mu je uspelo priti s trajektom, vendar ne more naprej. Dogovoril se je za klepet z irsko imunologinjo.


Irish stand-up comedian Aidan Killian was denied access to his flight home recently as he hadn't taken a PCR test.He has arranged a chat with Irish immunologist Prof. Dolores Cahill.
After spending the past few months studying in Amsterdam and working on new material, Irish stand-up comedian Aidan Killian was denied access to his flight home recently as he hadn't taken a PCR test. He managed to get a boat to France but can't get any further. He has arranged a chat with Irish immunologist

prof Dolores Cahill: "Zaradi tega lahko letalskemu prevozniku grozi kazen-odškodnina 20 milijonov dolarjev"
Prof. Dolores Cahill: "Because of this, the airline could face a fine of $ 20 million in damages"

TO BI LAHKO BIL PRVI SODNI PRIMER, KI BI NAM OMOGOČIL NORMALNO POTOVANJE Z VSEMI LETALSKIMI PREVOZNIKI!
VSA ČAST IN ISKRENA HVALA Prof. Dolores Cahill

THIS COULD BE THE FIRST CASE CASE TO ALLOW US A NORMAL JOURNEY WITH ALL AIR CARRIERS!
ALL HONOR AND HONEST THANKS TO
Prof. Dolores Cahill
28 views0 comments