prof. Dolores Cahill:"Resnica prihaja na dan in ljudje, ki so sprejemali odločitve so odgovorni!"prof.Dolores Cahill: "The truth is coming to light and the people who made the decisions are responsible!"Naš angel v borbi proti farmacevskim kartelom in globalistom se ne da. Opozarja, da so vsi, ki sprejemajo odločitve, zaradi katerih trpimo zadnje leto, odgovorni za svoja dejanje in se ne bodo mogli zgovarjati na strokovnjaki, ki so jih zavedli, ker morajo sami biti sposobni sprejemati odločitve, če tega ne zmorejo naj odstopijo. Pove tudi, da je nobelov nagrajenec opozoril na zadevo.


Torej, če lahko vlada državljanu reče: "Bilo je javno objavljeno v Uradnem listu, če si pa niste prebrali, ja pa to vaš problem."


lahko tudi državljan reče vladi: "Nobelov nagrajenec vas je opozarjal, če mu pa niste verjeli ali tega niste videli, je pa to vaš problem." Odgovorni ste še vedno vi.


Our angel in the fight against pharmaceutical cartels and globalists is not giving up. She points out that all those who make the decisions we have suffered for the last year are responsible for their actions and will not be able to speak to the experts who misled them, because they themselves must be able to make decisions if they are unable to do so.

She also says the Nobel laureate drew attention to the matter.


So if the government can tell a citizen, "It was published in the Official Gazette, but if you haven't read it, yes, that's your problem."


a citizen can also say to the government, "A Nobel laureate has warned you, but if you didn't believe him or didn't see it, that's your problem." You are still responsible.

Na samo, da bomo ustavili njihovo - "GREAT RESET", ljudje po vsem svetu se prebujajo in ko bo večina ljudi spregledala kdo in kaj nam delajo, bomo zahtevali NAŠ RESET. Prva stvar, ki jo bomo zahtevali bo tista, ki jo je nekdo svetu podaril, oni pa jo skrivajo že 100 let!


Just to stop their - “GREAT RESET”, people all over the world are waking up and when most people overlook who and what they are doing to us, we will demand OUR RESET.The first thing we will demand will be the one someone gave to the world, and they have been hiding it for 100 years!Man who invented 20. century / Človek, ki je izumil 20. stoletje


NIKOLA TESLA


57 views0 comments