PRIHAJAJO NOVI SEVI: virus šimpanzov vbrizgavajo v človeka AstraZeneca ... mutirani hibridni virusi.

New STRAINS incoming... chimpanzee virus being injected into humans by the AstraZeneca "vaccine".. mutated hybrid virus.

Seveda ni nobene povezave med gensko spremenjenim produktom AstraZenice in "novimi sevi".
Odprti poligoni za testiranje produkta podjetja AstraZenica na ljudeh so Brazilija, Anglija in Južna Afrika.
Najbolj pogosto omenjeni "novi sevi" virusa pa so: Angleški, Južnoafriški in Brazilski!


Zdaj veste zakaj g.Krek, iz NIJZ, upravičeno napoveduje nov sev?
Kmalu po začetku cepljenja z gensko spremenjenim produktom, oslabljenim šimpanzjim adeno virusem, pride do mutiranega hibridnega virusa!!!


Of course, there is no link between the genetically modified AstraZenica product and the "new strains".
Open testing grounds for AstraZenica's product on humans are Brazil, England and South Africa.
The most frequently mentioned “new strains” of the virus, however, are: English, South African and Brazilian!
Now do you know why Mr. Krek, from NIJZ, rightly predicts a new strain?
Soon after the start of vaccination with a genetically modified product, attenuated chimpanzee adenovirus, a mutated hybrid virus occurs !!!

DELITE NAPREJ!!! / SHARE WIDELY !!!
333 views0 comments