Predstavnica ZDRUŽENJA CIVILNIH INICIJATIV, ga. Anica Bidar in potencialni mandatar Blaž Kavčič !

Representative of the ASSOCIATION OF CIVIL INITIATIVES, Mrs. Anica Bidar and potential prime minister Blaž Kavčič!


19 views0 comments