Predsedniški kandidat Srečko Šorli -prvi osnutek njegovega programa že dva dni po objavi kandidature

Presidential candidate Srečko Šorli - the first draft of his program two days after the announcement of the candidacy


Srečko Šorli

predsedniški kandidat 2022


Ukinitev vseh koronskih ukrepov, ki jih je na tisoče svetovno priznanih znanstvenikov označilo za Zločin proti človeštvu

https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-slovenian/Izstop Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije in začetek ustvarjanja lastne vizije javnega zdravja, kjer je na prvem mestu krepitev zdravja, na drugem mestu pa je zdravljenje ljudi, ko je to potrebno. Razvoj javnega zdravja po modelu VETRNICA ZDRAVJA, ki ga je Srečko Šorli razvil pred 10 leti v GH PRIMUS na Ptuju


Izstop Slovenije iz Evropske unije ki ni skupnost narodov ampak je le instrument velikega kapitala, da si podredi celotno Evropo.


Krepitev stikov z Višegrajsko skupino


Ponovna uvedba tolarja in Narodne banke Slovenija, ki ne bo v privatni lasti, ampak bo v lasti države, se pravi državljanov


Razvoj ekološkega kmetijstva, ki naj v roku 3 let zagotovi, da vso hrano pridelamo doma. Prepoved GSO hrane in rastlin. Ustanovitev lastne semenske državne banke


Razvoj energetike po vzoru Cmureka v Avstriji,

kjer vso energijo pridelajo doma iz ekoloških virov

https://www.100-percent.org/mureck-steiermark-austria/Najstrožji zakoni za gospodarski kriminal in sprejemanje podkupnin v politiki, ki se kaznujejo z odvzemom premoženja,

ki preide v državno last


Razvoj teritorialne obrambe, ki je najbolj uspešen in najcenejši način varovanja naše države


Depolitizacija naše države:

- spremembe volilne zakonodaje (primer zakonodaja v Švici): ukinitev strankokracije, možnost odpoklica poslanca, ki ne zastopa volilcev, materialna in kazenska odgovornost nosilcev oblasti. Parlamentarec, ko je enkrat v parlamentu, odgovarja volivcem in ne stranki. Strankarski »boji« se po volitvah končajo. Parlament ni več razdeljen na večino in opozicijo, deluje in odloča se kot »svet ljudstva« v prid ljudstva


- spremembe sodnega sistema v smislu absolutne neodvisnosti od politike, nagrajevanje sodnikov po številu neovrženih sodb


- spremembe javnih medijev (da ne bodo glasilo politike, lastnikov ali sponzorjev)


- kadrovanje v državnih podjetjih, policiji, organih pregona na sme biti odvisno od politike, temveč morajo biti izbrani najbolj kompetentni in etično neomadeževani strokovnjaki


- spremembe zdravstvenega in izobraževalnega sistema, da ga bodo vodili najboljši strokovnovnjaki, da bo urejeno transparentno financiranje in vsako leto ocenjevano z primerjavami glede uspešnosti in strokvnosti najuspešnejših držav


- spremembe v smeri osebne materialne in kazenske odgovornosti upravljalcev družbenega premoženja


- spremembe, da bodo gospodarska zbornica in sindikati bolj ščitili svoje člane in manj podaljšana roka politike


Ponovna vzpostavitev SDK-ja, ki je zagotavljal transparenten pretok vseh finančnih transakcij v Republiki Sloveniji


Popolna reformacija šolstva. Danes je namen šolskega sistema uničevanje duha naših otrok in ustvarjanje robotov, ki naj služijo velekapitalu. Reformirana šola bo spodbijala kreativnost in naravno čustveno inteligenco otrok. Srečni otroci so edina garancija za prihodnost našega naroda in naše države. Takojšnja zagotovitev toplega obroka vsem otrokom ne glede na njihov socialni status.
srecko.sorli.predsednik@gmail.com
POGLEJTE TUDI:


EKSKLUZIVNI INTERVJU V ŽIVO - Srečko Šorli - kandidat za Predsednika Republike Slovenije ! PREMIERA!


PRVI DEL

https://www.odpriteoci.com/post-1/ekskluzivni-intervju-v-živo-srečko-šorli-kandidat-za-predsednika-republike-slovenije-premiera


DRUGI DEL

https://www.odpriteoci.com/post-1/nadaljevanje-ekskluzivnega-intervjuja-v-živo-necenzurirano-srečko-šorli-za-predsednika-rs

467 views0 comments