POZITIVNI in NEGATIVNI testi za testiranje! POSITIVE and NEGATIVE tests for testing!


ZDAJ VEMO ZAKAJ SO REZULTATI HITRIH TESTOV LAHKO "HITRI"!!!


NOW WE KNOW WHY QUICK TEST RESULTS CAN BE "QUICK"!!!


AMPAK PRI TESTIRANJU SEVEDA NI NOBENE MANIPULACIJE, TO SO SAMO "TEORIJE" ZAROT, MI DELAMO TRANSPARENTNO, ODGOVORNO IN POŠTENO...VSE JE VARNO!!!


BUT WHEN TESTING, OF COURSE, THERE IS NO MANIPULATION, THESE ARE JUST "THEORIES" OF CONSPIRACIES, WE WORK TRANSPARENTLY, RESPONSIBLY AND HONESTLY ... EVERYTHING IS SAFE !!!

STE PREPOZNALI OZNAČEN SIMBOL NA POZITIVNEM TESTU ???

DID YOU RECOGNIZE THE MARKED SYMBOL ON THE POSITIVE TEST ???


simbol biološke nevarnosti - ☣ !!!

Biološka nevarnost ali biološka nevarnost je biološka snov, ki ogroža zdravje živih organizmov, predvsem ljudi. To lahko vključuje vzorec mikroorganizma, virusa ali toksina, ki lahko negativno vpliva na zdravje ljudi. Uporablja se za označevanje bioloških materialov, ki predstavljajo veliko tveganje za zdravje, vključno z virusnimi vzorci in uporabljenimi podkožnimi iglami.


the biohazard symbol - ☣ !!!

A biological hazard, or biohazard, is a biological substance that poses a threat to the health of living organisms, primarily humans. This could include a sample of a microorganism, virus or toxin that can adversely affect human health. It is used in the labeling of biological materials that carry a significant health risk, including viral samples and used hypodermic needles.Pojav, ko imate dokaze pred nosom in še vedno ne verjamete, je definiran z izrazom kognitivna disonanca!

The phenomenon when you have evidence in front of your nose and still don’t believe it is defined by the term cognitive dissonance!

Ljudje ali ni že skrajni čas, da se vprašate, komu lahko zaupate?

Ste na našem portalu videli kakšno reklamo, sponzorja?


People, isn’t it high time you ask yourself who you can trust?

Did you see any advertisement on our portal, sponsor?


MI VAS ŽELIMO SAMO VZPODBUDITI, DA ŠE SAMI MALO RAZIŠČETE,

NAMESTO DA SEDITE NA KAVČU IN SLEPO ZAUPATE TV NOVICAM!!!


WE JUST WANT TO ENCOURAGE YOU TO EXPLORE A LITTLE BY YOURSELF,

INSTEAD OF SITTING ON THE COUCH AND BLINDLY TRUSTING THE TV NEWS !!!

231 views0 comments