Potni list o cepljenju za vsakogar!!! Vaccine passports for everyone!!!

Tudi Svetovni ekonomski forum (WEF) je priznal, da lahko izdajanje imunitetnih potnih listov ali potrdil o cepljenju, državljani dojamejo kot "kontroverzno". To pa vlade ni ustavilo, da se ne bi poigravale z idejo. Britanija "raziskuje" idejo o oblikovanju digitalne baze podatkov "potni list svobode", s katerim bi dovolili dostop do javnih površin le ljudem, ki lahko dokažejo negativni Covid test, medtem ko sta Irska in Izrael razpravljali o prepovedi necepljenim do nekaterih površin. Francija lahko necepljenim prepove javni prevoz.


Even the World Economic Forum (WEF) has acknowledged that issuing citizens with immunity passports, or certificates of vaccination, could prove “controversial.” That hasn't stopped governments toying with the idea though. Britain is “exploring” the idea of creating a digital “freedom passport” database that would only grant access to public places to people who can prove a negative Covid test, while Ireland and Israel have discussed banning the unvaccinated from certain spaces. France may ban the unvaccinated from public transport.

Vir: RTnews


https://www.rt.com/news/510860-great-reset-future-society-predictions/vse je skladno z Agendo,
tisti, ki niste seznanjeni z agendo poglejte stran agenda

everything is in line with the agenda,
those unfamiliar with the agenda see the agenda page
234 views0 comments