POSODOBLJENA ŠTUDIJA VODILNEGA SVETOVNEGA EPIDEMIOLOGA - prof. dr. Johna P.A. Ioaniddisa.

Dr. Mike Yeadon je opozoril na posodobljeno študijo:


Zelo koristna posodobitev vodilnega svetovnega epidemiologa dr. Johna Ioaniddesa.

Tudi brez dostopa do zgodnjega zdravljenja več kot 97 % starejših preživi okužbo s SARS-COV-2. Predstavljajte si, kaj bi široka razpoložljivost HCQ, cinka, azitromicina, ivermektina, fluvoksamina, Budezonida, deksametazona in različnih antikoagulantov naredila za preživetje?

Dodal bi, da je domnevno zelo prenosljiv respiratorni virus do zdaj verjetno dosegel visok delež svetovnega prebivalstva, preživeli pa bodo ostali imuni.

Edina nenavadna nevarnost v našem okolju so »ukrepi« naših vlad (ki sploh ne pomagajo, razen za uničenje gospodarstva, civilne družbe in državnih valut) in strupena "cepiva" (katera so neučinkovita, odveč in nevarna).

Vsako objektivno branje podatkov nam pove, da v nobenem trenutku ni bilo primerno razglasiti »izrednega stanja« in ukiniti naše državljanske pravice. Niti približno.

Zelo koristen pregled.
Najboljše želje
Mike


This very helpful update from world leading epidemiologist, Dr John Ioaniddes.

Even without access to early treatments, over 97% of the elderly survive infection by SARS-COV-2. Imagine what the widespread availability of HCQ, Zinc, Azithromycin, ivermectin, fluvoxamine, Budesonide, dexamethasone & various anticoagulants would do for survival?

I would add that an allegedly highly transmissible respiratory virus is likely to have reached a high proportion of the world’s population by now, leaving survivors immune.

The only unusual hazards in our environment are our governments’ “measures” (which help not at all, except to destroy the economy, civil society & sovereign currencies) & the toxic vaccines (which are ineffective, superfluous & dangerous).

Any objective reading of the data tells us that at no point was it appropriate to declare a “State of Emergency” & suspend our civil rights. Not even close.

A very useful review.
Best wishes
Mike

Vir / Source: Telegram World Doctors Alliance

https://t.me/worlddoctorsalliance/16665POSODOBLJENA ŠTUDIJA / UPDATED STUDY

prof. John P.A. Ioannidis


Prof. Ioannidis je eden izmed 10 trenutno najbolj citiranih znanstvenikov na vseh področjih (trenutna stopnja citiranja - več kot 6000 na mesec) in ima h-indeks 213.


John je profesor medicine, epidemiologije in zdravja prebivalstva ter (z dovoljenjem) znanosti o biomedicinskih podatkih, statistiki in sodirektor Meta-Research Innovation Center na Univerzi v Stanfordu (METRICS) ZDA.Kako smrtonosen je COVID-19? V začetku lanskega leta je priznani epidemiolog profesor John Ioannidis objavil analizo študij "seroprevalence" (protiteles) iz leta 2020, ki je ugotovila, da je stopnja smrtnosti zaradi okužbe (IFR) COVID-19 – delež okuženih, ki umrejo – okoli 0,15 % po vsem svetu. Po regijah se je močno razlikoval, do 0,3 %–0,4 % v Evropi in Ameriki ter do 0,05 % v Afriki in Aziji.

Iz analize 25 raziskav "seroprevalence" v 14 državah sta prof. Ioannidis in njegov kolega ugotovila, da se IFR giblje od 0,0013 % pri mlajših od 20 let (približno ena na 100.000) do 0,65 % pri 60-ih. Za tiste, starejše od 70 let, ki niso v domu za ostarele, je bilo 2,9 %, pri vseh, starejših od 70 let, pa se je povečalo na 4,9 %. To pomeni, da tudi pri starejših preživi več kot 95 % okuženih – 97,1 %, če upoštevamo tiste, ki niso v domu za oskrbo. Za mlajše ljudi je tveganje umrljivosti za rede manjše, saj 99,9987 % mlajših od 20 let preživi napad virusa. Te stopnje preživetja vključujejo ljudi z osnovnimi zdravstvenimi težavami, zato bodo za zdrave stopnje spet višje (in stopnje smrtnosti nižje).

Starostne skupine Kakšna je verjetnost, da boste po okužbi umrli

Avtorji ugotavljajo, da če dovolite, da se protitelesa zmanjšajo za 5 % na mesec pri starejših, se IFR zmanjša na 2,4 % za stanovalce v domu brez oskrbe in 4 % za vse starejše. Dodajajo, da se IFR razlikuje med državami, in ta razlika je povezana z deležem starejših, starejših od 85 let, kar kaže, da je velik del razlike morda posledica starosti prebivalstva.

Vir: DailySceptic

https://dailysceptic.org/2022/01/10/99-9987-of-under-20s-survive-covid-study-finds-and-97-1-of-the-elderly-do-as-well/


724 views0 comments