POLICIJA obiskala zaprt lokal in zahtevala pogodbo o delu od zaposlenega,baje jo morate imeti zraven

POLICE visited a closed bar and demanded a work contract from an employee, you must have it with you?

Pogumna najemnica lokala je potem, ko je policaju povedala, da je lokal zaprt in je ta nadaljeval postopek, postavila dobro vprašanje: "Zakaj je lahko vstopil na privatno srečanje v zaprtem lokalu in zakaj potem ne more vstopiti v privatno stanovanje?"

V ponedeljek 8.3.2021 vsi vabljeni v PTUJ v GOSTILNO PRI ANDREJU, da JAVNO POKAŽEMO PODPORO GIBANJU DRŽAVLJANSKA NEPOKORŠČINA in pomagamo pogumni najemnici lokala vsaj delno pokriti kazni!!!

The brave tenant of the bar, after telling the police that the bar was closed and he continued the procedure, asked a good question: "Why could he enter a private meeting in a closed bar and then why can't he enter a private apartment?"

On Monday, March 8, 2021, all of you are invited to PTUJ to GOSTILNA PRI ANDREJU to PUBLICLY SHOW SUPPORT TO THE CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT and help the brave tenant of the bar at least partially cover the fines !!!
36 views0 comments