"Pogoj za pristop k maturitetni obveznosti je natisnjen izvid PCR testa" - ZA VPIS PA INJEKCIJA???

"Prerequisite for admission to the Final exam obligation is a printed PCR test report" -

INJECTION FOR ENTERING THE UNIVERSITY ???
KAKO DOLGO BOSTE NEMO OPAZOVALI ???


PROSIM DELITE, NAJ SE LJUDJE MALO ZAMISLIJO

KAJ LAHKO PRIČAKUJEMO JESENI???

4,149 views0 comments