Podatki o žrtvah posledic cepljenja so zastrašujoči! Stran ameriškega CDC-ja se je "sesula" ali ...

Data on victims of the consequences of vaccination is frightening!The page of the American CDC "collapsed" or ...

Če pa so hoteli podatke skriti, pa jim to ni uspelo. Objavljamo seznam smrtnih žrtev, posledice stranskih učinkov "varnega in preizkušenega" zvarka, kot ga še vedno reklamirajo!


However, if they wanted to hide the data, they did not succeed. We are publishing a list of fatalities, the consequences of the side effects of a “safe and tested” weld as it is still advertised!


Prav tako je spodaj na voljo PDF dokument, shranite in delite naprej, da opozorimo vse, ki so bili zavedeni, da gre za varno in stestirano cepivo!

TO JE DEBELA IN NEVARNA LAŽ, POSLEDICE SO DOKAZANO SMRTNO NEVARNE!!!

Also available below is a PDF document, save and share on to warn anyone who has been misled that this is a safe and tested vaccine!

THIS IS A FAT AND DANGEROUS LIE, THE CONSEQUENCES ARE PROVEN DEADLY DANGEROUS !!!

vaccinedeaths report
.pdf
Download PDF • 4.96MB

PROSIM DELITE, DA USTAVIMO GENOCID, KI SE IZVAJA NAD ČLOVEŠTVOM!
PLEASE SHARE TO STOP THE GENOCIDE THAT IS BEING ATTACK ON HUMANITY!
940 views0 comments