PODATKI IZ KANADE POTRJUJEJO FARMACEVTSKI GENOCID, MEDIJI PA FORSIRAJO VOJNO...

Medtem ko ste osredotočeni na Rusijo-Ukrajino, je kanadska vlada objavila podatke, ki potrjujejo, da je med polno cepljenimi zdaj 9 od vsakih 10 smrtnih primerov zaradi Covid-19.

"Kljub temu, da si je kanadska vlada to vztrajno prizadevala prikriti, je po nekaj porabljenega časa, nekaj truda in preproste matematike pokazalo, da je bilo 89 % smrti zaradi kovida zabeleženih med polno cepljeno populacijo v najnovejšem nizu podatkov."While you were focused on Russia-Ukraine, the Gov. of Canada published data confirming the Fully Vaccinated now account for 9 in every 10 Covid-19 Deaths

"Despite the Government of Canada trying desperately to conceal it, a bit of time, effort, and simple maths has revealed 89% of Covid deaths were recorded among the fully vaccinated population in the most recent dataset"


Na stotine tisoč Kanadčanov vsak teden sprejema tretji odmerek "cepiva" proti Covid-19, vendar najnovejši podatki kanadske vlade kažejo, da se 9 od vsakih 10 smrti zaradi Kovid-19 zdaj zgodi med dvojno in trojno cepljenimi Kanadčani, pri čemer slednji predstavlja večino teh smrti.

Vendar je le nekaj tednov pred dvojnim/trojnim cepljenjem prišlo do le 7 od vsakih 10 smrti zaradi Covid-19. Ali je to dokaz, da tretji odmerek preprosto ne deluje in morda celo poslabša stanje?Hundreds of thousands of Canadian’s are getting the third dose of a Covid-19 vaccine every week, but the latest Government of Canada Covid-19 data shows that 9 in every 10 Covid-19 deaths are now occurring among double and triple vaccinated Canadian’s, with the latter accounting for the majority of those deaths.

However, just a few weeks prior the double / triple vaccinated accounted for just 7 in every 10 Covid-19 deaths. Is this evidence that the third dose is simply not working and possibly making things worse?Primeri covida-19

Naslednji grafikon prikazuje število primerov Covid-19 po vsej Kanadi glede na status cepljenja med 14. februarjem in 27. februarjem, 2022

Covid-19 Cases

The following chart shows the number of Covid-19 cases across the whole of Canada by vaccination status between 14th Feb and 27th Feb 22 –

V teh dveh tednih je bilo v Kanadi zabeleženih skupno 47.558 primerov Covid-19, cepljena populacija pa jih je predstavljala 41.473, od tega 1.868 primerov med delno cepljenimi, 18.953 primerov med dvojno cepljenimi in 20.652 primerov med trojno cepljenimi.

Med necepljeno populacijo je bilo zabeleženih le 6.085 primerov, čeprav je bila skupna populacija večja (13,11 milijona) kot dvojno cepljena (10,6 milijona) in trojno cepljena (12,9 milijona).

To pomeni, da je bilo necepljenih le 12,79 % primerov, delno cepljenih pa le 3,93 %. Toda dvojno cepljenih je bilo 39,85 % primerov, trojno cepljenih pa 43,42 %.

Vsa cepljena populaciji je med 14. in 27. februarjem 22. februarja predstavljala 87,2 % vseh primerov Covid-19.

Over these two weeks there were a grand total of 47,558 Covid-19 cases recorded across Canada, and the vaccinated population accounted for 41,473 of them, with 1,868 cases among the partly vaccinated, 18,953 cases among the double vaccinated, and 20,652 cases among the triple vaccinated.

Just 6,085 cases were recorded among the unvaccinated population despite having a larger overall population size (13.11 million) than the double vaccinated (10.6 million) and the triple vaccinated (12.9 million).

This means the unvaccinated accounted for just 12.79% of cases, and the partly vaccinated accounted for just 3.93%. But the double vaccinated accounted for 39.85% of cases, and the triple vaccinated accounted for 43.42%.

In all the vaccinated population accounted for 87.2% of all Covid-19 cases between 14th and 27th Feb 22.Hospitalizacije Covid-19

Naslednji grafikon prikazuje število hospitalizacij Covid-19 po vsej Kanadi glede na status cepljenja med 14. februarjem in 27. februarjem, 2022

Covid-19 Hospitalisations

The following chart shows the number of Covid-19 hospitalisations across the whole of Canada by vaccination status between 14th Feb and 27th Feb 22 –


V teh dveh tednih je bilo po vsej Kanadi zabeleženih skupno 2772 hospitalizacij zaradi Covid-19, cepljena populacija pa je predstavljala 1932, od tega 136 hospitalizacij med delno cepljenimi, 853 hospitalizacij med dvojno cepljenimi in 943 hospitalizacij med trojno cepljenimi.

To pomeni, da so necepljeni predstavljali 30,3 % hospitalizacij, delno cepljeni pa le 4,91 %. Toda dvojno cepljeni so predstavljali 30,77 % hospitalizacij, trojno cepljeni pa 34,02 %.

V vsej cepljeni populaciji je bilo 70 % vseh hospitalizacij Covid-19 med 14. in 27. februarjem 22.


Over these two weeks there were a grand total of 2,772 Covid-19 hospitalisations recorded across Canada, and the vaccinated population accounted for 1,932 of them, with 136 hospitalisations among the partly vaccinated, 853 hospitalisations among the double vaccinated, and 943 hospitalisations among the triple vaccinated.

This means the unvaccinated accounted for 30.3% of hospitalisations, and the partly vaccinated accounted for just 4.91%. But the double vaccinated accounted for 30.77% of hospitalisations, and the triple vaccinated accounted for 34.02%.

In all the vaccinated population accounted for 70% of all Covid-19 hospitalisations between 14th and 27th Feb 22.Smrti zaradi covida-19

Naslednji grafikon prikazuje število smrti zaradi Covid-19 po vsej Kanadi glede na status cepljenja med 14. februarjem in 27. februarjem, 22. februarja –

Covid-19 Deaths

The following chart shows the number of Covid-19 deaths across the whole of Canada by vaccination status between 14th Feb and 27th Feb 22 –


V teh dveh tednih je bilo po Kanadi zabeleženih 279 smrti zaradi Covid-19, cepljena populacija pa jih je predstavljala 247, od tega 0 smrti med delno cepljenimi, 85 smrti med dvojno cepljenimi in šokantnimi 162 smrtnimi primeri med trojno cepljenimi.

To pomeni, da so necepljeni predstavljali le 11,4 % smrti. Toda dvojno cepljeni so predstavljali 30,5 % smrti, trojno cepljeni pa 58,1 %.

Med 14. februarjem in 27. februarjem 22. februarja je v vsej populaciji, ki je bila dvojno in trojno cepljena, 89 % smrti / 9 od vsakih 10 smrti zaradi Covid-19 po vsej Kanadi.

Over these two weeks there were 279 Covid-19 recorded across Canada, and the vaccinated population accounted for 247 of them, with 0 deaths among the partly vaccinated, 85 deaths among the double vaccinated, and a shocking 162 deaths among the triple vaccinated.

This means the unvaccinated accounted for just 11.4% of deaths. But the double vaccinated accounted for 30.5% of deaths, and the triple vaccinated accounted for 58.1%.

Meaning in all the double and triple vaccinated population accounted for 89% / 9 in every 10 Covid-19 deaths across Canada between 14th Feb and 27th Feb 22.

KANADSKA PANDEMIJA DVOJNO IN TROJNO CEPLJENIH

Canada’s Pandemic of the Triple/Double Vaccinated


Toda kljub temu, da se kanadska vlada očitno obupno trudi, da bi to prikrila, je nekaj časa, truda in preproste matematike razkrilo, da je 89 % primerov, 70 % hospitalizacij in 89 % smrti je bilo zabeleženih med polno cepljeno populacijo med 14. in 27.2022.

But now, despite the Government of Canada clearly trying desperately to conceal it, a bit of time, effort, and simple maths has revealed 89% of cases, 70% of hospitalisations and 89% of deaths were recorded among the fully vaccinated population between 14th and 27th Feb 22.


Ali bi morali to videti, če je tretji "šus" učinkovit? Absolutno ne, te številke močno kažejo, da je tretji odmerek poslabšal položaj cepljenih. Ni čudno, da vas oblasti in glavni mediji zdaj želijo zmotiti z lažmi in propagando 24 ur na dan, 7 dni v tednu in ste se osredotočili na konflikt v Ukrajini.
Should we be seeing this if the third jab is effective? Absolutely not, these figures strongly suggest the third jab has made the situation worse for the vaccinated. No wonder the authorities and mainstream news now want to distract you with 24/7 lies and propaganda and have you focused on the conflict in Ukraine.

Vir: Daily Expose

https://dailyexpose.uk/2022/03/19/distracted-russia-canada-confirmed-9-in-10-covid-deaths-triple-vaccinated/


1,004 views0 comments