Pfizerjevo cepivo za Covid 19 !!! Pfizer's vaccine for Covid 19 !!!


Sestavine tega cepiva in nanodelci !
Ingredients of this vaccine and nanoparticles!


KRATEK IZSEK S SLOVENSKIM PREVODOM /

SHORT CLIP WITH SLOVENIAN TRANSLATIONCEL VIDEO ZAPIS Z OPOZORILOM IN RAZLAGO NANO TEHNOLOGIJE!


FULL VIDEO WITH WARNING AND EXPLANATION OF NANO TECHNOLOGY!

DOWNLOAD_SHARE_REUPLOAD !!!

129 views0 comments