Peru se spopada s podjetjem Pfizer zaradi pravne imunitete za neželene učinke cepiva za Covid 19!

Peru clashes with Pfizer over legal immunity for Covid-19 vaccine side effects

"Tveganje za prihodnje generacije?"

Peru je s podjetjem Pfizer zašel v slepo ulico, kar se tiče pogajanj o dogovoru glede cepiva proti Covid-19, je dejal državna ministrica za zdravje in navedla spor glede pravne imunitete za farmacevtsko podjetje, ki bi lahko spodkopala suverenost Peruja.


Medtem ko so uradniki od poletja bili v "stalnih stikih" s Pfizerjem, so pogovori prejšnji mesec naleteli na težave zaradi "polemike" glede nekaterih klavzul sporazuma, vključno s tistimi, povezanimi s cenami in dostavo, pa tudi z zakonsko imuniteto za farmacevtskega giganta, v primeru, da njihovo cepivo povzroči smrt ali poškodbo, je v torek poslancem sporočila ministrica za zdravje Pilar Mazzetti.


"Pri Pfizerju obstaja nekaj podrobnosti, o katerih se nismo dogovorili," je dejala Mazzettijeva in dodala, da "je to povezano s cenami in rokom dostave", pa tudi "odpovedjo pomembnim elementom, kot je ... imuniteta pred tožbami."


‘Risk for future generations’?


Peru has reached an impasse with Pfizer as it negotiates a deal for a Covid-19 vaccine, the country’s health minister said, citing a conflict over legal immunity for the pharma firm that could undermine Peru’s sovereignty.

While officials have remained in “constant contact” with Pfizer since the summer, the talks ran into trouble last month amid “controversy” over some clauses of the agreement, including those linked to pricing and delivery, as well as legal immunities for the pharmaceutical giant in the case its inoculation leads to death or injury, health minister Pilar Mazzetti told lawmakers on Tuesday.


“With Pfizer there are some details where there is no agreement,” Mazzetti said, adding “This has to do with prices and the delivery schedule” as well as “the waiving of important elements such as ... jurisdictional immunity.”


Vir: RTnews

https://www.rt.com/news/511635-peru-pfizer-legal-immunity/

23 views0 comments