PCR testi so osnovno orodje prevare! / PCR tests are a basic fraud tool!


Kako PCR testi delujejo, zakaj se uporabljajo in kako se uporabljajo pravilno -35 ciklov!!!

How PCR tests work, why they are used and how they are used properly - 35 cycles !!!

ZELO POUČEN VIDEO, TAKO ZA STROKOVNJAKE KOT ZA LAIKE

VERY INSTRUCTIVE VIDEO, BOTH FOR PROFESSIONALS AND LAYERS


261 views0 comments