OPOZORILI SMO VAS KAJ PRIHAJA, PRED NEKAJ MESECI JE BILA TO "SLABA ŠALA", DANES JE ŽAL ŽE REALNOST!Filipinski predsednik je državljanom povedal, da jih bo zaprl, če bodo zavrnili "cepivo" za covid-19. Rodrigo Duterte je sinoči grožnjo izrekel v televizijskem nagovoru.


Duterte ni pustil prostora za dvoumnost:


»Vi izberite, cepivo, ali pa vas bom dal v zapor.

Če ste oseba, ki ni cepljena, ste potencialni prenašalec. "


Domneva se, da je bilo na Filipinih 1,3 milijona primerov okužbe in 23 000 smrtnih žrtev. Udeležba v cepilnih centrih v Manili je bila nizka, kar je povzročilo predsednikov izbruh.


Ko je Duterte opozoril, da njegovi zdravstveni uslužbenci ne podpirajo obveznega cepljenja, je dejal:


"Ne razumite me narobe, v tej državi je kriza.

Filipinci me samo jezijo, ker ne poslušajo vlade. "


V nadaljevanju je dejal, da je karantena obvezna

celo za Filipince, ki so prejeli oba odmerka.


Prebivalstvo Filipinov šteje 110 milijonov.

Samo 2,1 milijona ljudi je prejelo dva odmerka.


Šole ostajajo zaprte v državi.

Cilj Duterteja je cepljenje 70 milijonov Filipincev.


The President of The Philippines has told citizens that he will jail them if they refuse a covid-19 vaccine. Rodrigo Duterte issued the threat in a televised address last night.


Leaving no room for ambiguity Duterte said:


“You choose, vaccine or I will have you jailed. If you are a person who is not vaccinated, you are a potential carrier.”


It is alleged that The Philippines has had 1.3 million covid cases and 23,000 deaths. Turnout at vaccination centres in Manila has been low, prompting the President’s outburst.


When it was pointed out to Duterte that his health officials do not support compulsory vaccination he said:


“Don’t get me wrong, there is a crisis in this country.

I’m just exasperated by Filipinos not heeding the government.”


He went on to say that quarantine is compulsory

even for Filipinos who have had both jabs.


The Philippines population is 110 million.

Only 2.1 million people have had two jabs.


Schools remain shut in the country.

Duterte aims to vaccinate 70 million Filipinos.PRIPRAVITE SE IN OPOZORITE VSE!

GET READY AND WARN EVERYBODY!

482 views0 comments