ODLIČNA DEBATA - MEDICINSKA TIRANIJA - prof. Dolores Cahill, dr. Christiane Northrup


EXCELLENT DEBATE - MEDICAL TYRANNY -

prof. Dolores Cahill, Ph.D. Christiane Northrup

126 views0 comments