Objavljamo celotno dokumentacijo, ki je bila poslana Državni volilni komisiji in Ustavnemu sodišču!

Pred nekaj dnevi, dne 31.3.2022, je bil objavljen le drobec od celotne dokumentacije, ki je bila poslana Državni volilni komisiji in Ustavnemu sodišču. Med komentarji je bilo moč zaznati namige, da gre za prvo aprilsko šalo...NE, NI BILA PRVO APRILSKA ŠALA.

Pobuda Anice Bidar za Ustavno sodišče RS


Dopis stranke Za ljudstvo Slovenije naslovljen na Državno volilno komisijoAnica Bidar je dne 23. 03. 2022 vložila oceno ustavnosti in zakonitosti na izpodbijanje Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) na temelju določb 2. odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/94 – UZITUL-A) in na tem pravnem temelju takrat uporabne Ustave socialistične Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 6-44,74 z dne 28. II. 1974 SRS, št. 6/1974).

Dne 31. 3. 2022 je Anica Bidar vložila pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije oceno na ugotovitev protiustavnosti delovanja političnih strank, in sicer:
- Stranka SDS;
- Stranka SD;
- Stranka SNS;
- Stranka SLS in
- Stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije.

Preden Ustavno sodišče RS odloči o zakonitosti oziroma nezakonitosti delovanja političnih strank, katere so pred Ustavnim sodiščem RS predmet izpodbijanja, mora Ustavno sodišče odločiti o veljavnosti oziroma neveljavnosti Ustave RS. Šele po tej odločitvi lahko Ustavno sodišče odloča o zakonitosti oziroma nezakonitosti delovanja političnih strank, katere so predmet izpodbijanja in izbrisa iz registra strank pred Ustavnim sodiščem RS.
7,435 views0 comments