NUJNO POZORILO ZA VSE, KI VZTRAJATE PRI IZVRŠEVANJU UKAZOV IN ZAVAJANJU LJUDI, ODGOVARJALI BOSTE !

URGENT WARNING FOR EVERYONE WHO PERSISTS IN EXECUTING ORDERS AND DECEIVING PEOPLE,

YOU WILL BE RESPONSIBLE!
ZDRAVNIKI, AKADEMIKI, POLITIKI, NOVINARJI IN VSI OSTALI,

KI VZTRAJATE PRI IZVRŠEVANJU UKAZOV IN ZAVAJANJU LJUDI,

ČE VAM RES NIHČE NI POVEDAL, VAM POVEMO MI,

ZA VAŠA DEJANJA BOSTE ODGOVARJALI VI,

NEHAJTE SE SLEPITI IN ODPRITE OČI!

NIHČE NI DOKAZANO POZITIVEN,

KER GRE ZA PREVARO S PCR TESTI,


KAR JE ŽE POTRDILO NEMŠKO SODIŠČE:


KORONSKA KRIZA JE UMETNO USTVARJENA,

ZLOČIN PROTI ČLOVEŠTVU


OBJAVLJENO: 24. Januar , več kot 23,000 ogledov

https://www.odpriteoci.com/post-1/nemško-sodišče-v-weimarju-izdalo-sodbo-koronska-kriza-je-umetno-ustvarjana-zločin-proti-človeštvuPred pribljižno 75 leti je Hermann Göring, poročnik Adolfa Hitlerja pričal na sodišču v Nürnbergu, kjer so ga vprašali:

"Kako ste nemce pripravili do tega, da so vse to sprejeli?"

Odgovoril je:

"Bilo je zelo preprosto, to nima nobene veze z nacizmom, je pa povezano z naravo ljudi. To lahko naredite v nacizmu, socializmu, komunizmu, v kraljevini in celo v demokraciji.


Da bi ljudi zasužnjili morate narediti le eno stvar, prestrašite jih. Če vam uspe najti način, kako prestrašiti ljudi, bodo ljudje delali karkoli si želite."


DOCTORS, ACADEMICS, POLITICIANS, JOURNALISTS AND EVERYONE ELSE, WHO PERSIST TO EXECUTE COMMANDS AND DECEIVE PEOPLE,

IF NO ONE REALLY TOLD YOU, WE WILL TELL YOU

YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR YOUR ACTIONS,

STOP BEING BLIND AND OPEN YOUR EYES!


NO ONE IS PROVEN POSITIVE,

BECAUSE IT IS A SCAM WITH PCR TESTS,


WHICH HAS ALREADY BEEN CONFIRMED BY THE GERMAN COURT:


THE CORONA CRISIS IS ARTIFICIALLY CREATED,

A CRIME AGAINST HUMANITY


PUBLISHED: January 24, more than 23,000 views

https://www.odpriteoci.com/post-1/nemško-sodišče-v-weimarju-izdalo-sodbo-koronska-kriza-je-umetno-ustvarjana-zločin-proti-človeštvu


NOBENO COVID CEPIVO NI ODOBRENO, TRENUTNO IMAJO LE DOVOLJENJE ZA UPORABO V IZREDNIH RAZMERAH!NO COVID VACCINE IS APPROVED, CURRENTLY THEY HAVE AUTHORIZATION FOR AN EMERGENCY USE ONLY!
VSI, KI PRAVIJO, DA JE COVID CEPIVO VARNO VAM LAŽEJO, KER SO VSA CEPIVA V FAZI TESTIRANJA.


KER GRE ZA EKSPERIMENTALNO mRNA IN DNK GENSKO TEHNOLOGIJO JE POTREBNIH VSAJ 10 LET, DA SE PREUČIJO KRATRKOROČNI, SREDNJEROČNI IN DOLGOROČNI UČINKI CEPIVA, PREDEN LAHKO KDORKOLI TRDI, DA JE CEPIVO VARNO!
EVERYONE WHO SAYS A COVID VACCINE IS SAFE

LIES TO YOU BECAUSE ALL VACCINES

ARE IN THE TESTING PHASE.


BECAUSE IT IS AN EXPERIMENTAL mRNA AND DNA GENE TECHNOLOGY, IT TAKES AT LEAST 10 YEARS TO INVESTIGATE THE SHORT-TERM, MEDIUM-TERM AND LONG-TERM EFFECTS OF THE VACCINE BEFORE ANYONE CAN CLAIM THAT VACCINE IS SAFE!SVARILO ZDRAVNIKOV GLEDE CEPIVA,

CENZURIRAJO ALI CELO PREPOVEDUJEJO!

UTIŠATI ŽELIJO STROKOVNJAKE!!!

objavljeno 27.12.2012, več kot 84.000 ogledov


https://www.odpriteoci.com/post-1/svarilo-zdravnikov-glede-cepiva-cenzurirajo-ali-celo-prepovedujejo-utišati-želijo-strokovnjake


DOCTOR WARNING ABOUT VACCINES,

CENSORING OR EVEN PROHIBITING!

THEY WANT TO SILENCE THE EXPERTS !!!

published 27.12.2012, more than 84.000 views


dr. David Martin:


"TO ČEMUR PRAVIJO "CEPIVO", SPLOH NE USTREZA DEFINICIJI CEPIVA, PO NOBENEM NORMATIVU!!!"


"To sploh ni cepivo, ampak medicinska NAPRAVA,

KI BO POVZROČILA, DA BOSTE ZBOLELI!"


"TO SPLOH NI CEPIVO, ampak gre za mRNA paket v ovojnici maščobe, kateri se dostavi v celico, TO JE MEDICINSKA NAPRAVA, katera je bila narejena tako,da stimulirala človeške celice, da začnejo proizvajati patogene."


dr. Judy Mikovitz:

"Med drugim lahko direktno povzroči MULTIPLOSKLEROZO, LOU GEHRIGOVA BOLEZEN, ALZHEIMERJEVO BOLEZEN, TO JE ODRAZ TE PATOGENE OVOJNICE, POVROČA LAHKO TUDI POSPEŠENA RAKASTA OBOLENJA! TO JE ODRAZ TEGA DELCA VIRUSA, SAMO TE SINTEZE, ZA KATERO VEMO, DA TO POVZROČA ŽE DESETLETJA! "

"OKUŽENI Z BOLEZNIJO, DOBESEDNO !"


objavljeno 11.1.2021 , več kot 24.000 ogledov:

https://www.odpriteoci.com/post-1/dr-david-martin-to-sploh-ni-cepivo-ampak-naprava-ki-bo-povzročila-da-boste-zbolelidr. David Martin:

"This is not a vaccine at all, but

a DEVICE THAT WILL CAUSE YOU GET SICK"!!!


"IT'S NOT A VACCINE AT ALL, but it's an mRNA package in a fat envelope that is delivered to a cell, IT'S A MEDICAL DEVICE that was made to stimulate human cells to start producing pathogens."


Dr. Judy Mikovitz:

"Among other things, it can directly cause MULTIPLOSCLEROSIS, LOU GEHRIG'S DISEASE, ALZHEIMER'S DISEASE, IT IS A REFLECTION OF THIS PATHOGENIC ENVELOPE, IT CAN ALSO CAUSE ACCELERATED CANCER! "


"INFECTED WITH THE DISEASE, LITERALLY!"


Published 11.1.2021 , more than 24.000 view:

https://www.odpriteoci.com/post-1/dr-david-martin-to-sploh-ni-cepivo-ampak-naprava-ki-bo-povzročila-da-boste-zboleli

153 views0 comments