NUJNO OPOZORILO ZA ZDRAVNIKE! Grozi vam do 5 let zapora! dr. Reiner Füllmich & prof. Dolores Cahill

URGENT WARNING FOR DOCTORS !!! You face up to 5 years in prison !!! dr. Reiner Fullmich & prof. Dolores Cahill


DELITE NAPREJ, DA OPOZORITE ZDRAVNIKE, DA BODO ODGOVORNI ZA SVOJA DEJANJA IN POKAŽIMO LJUDEM, KAJ SE V RESNICI DOGAJA, DA BODO LAŽJE RAZUMELI, DA SO Z NAPIHNJENIMI ŠTEVILKAMI RAZPIHOVALI STRAH, KAR NAJ BI JIM OLAJŠALO NASLEDNJI KORAK, NAJPREJ PROSTOVOLJNO, KASNEJE PA OBVEZNO CEPLJENJE S PRIPRAVKI, KI NISO TESTIRANI, NISO ODOBRENI, AMPAK IMAJO DOVOLJENJE ZA UPORABO V IZREDNIH RAZMERAH.

TUDI SLEDNJE PRAVNIKI ŽE SPODBIJAJO, KER SE DOVOLJENJE ZA UPORABO V IZREDNIH RAZMERAH LAHKO IZDA ZA CEPIVO, KAR PA TI ZVARKI RAZNIH PROIZVAJALCEV NISO, KER NE USTREZAJO DEFINICIJI CEPIVA, KI JE PRAVNO DOLOČEN TERMIN!


SHARE FORWARD TO ALERT DOCTORS THEY WILL BE RESPONSIBLE FOR THEIR ACTIONS AND TO SHOW PEOPLE WHAT IS REALLY HAPPENING, TO MAKE IT EASIER TO UNDERSTAND THAT THEY ARE INFLATING FEAR WITH INFLATABLE NUMBERS, TO EASIER PREPARE POPULATION FOR AT BEGINNING VOLUNTARY, LATER MANDATORY VACCINATION WITH NON-TESTED PREPARATIONS, NOT AUTHORIZED, BUT FOR EMERGENCY USE ONLY.

THE FOLLOWING LAWYERS ARE ALREADY CHALLENGING BECAUSE THE EMERGENCY AUTHORIZATION MAY BE ISSUED FOR THE VACCINE, WHICH THESE CONCEPTIONS FROM VARIOUS MANUFACTURERS ARE NOT, BECAUSE THEY DON'T FIT THE DEFINITION, WHICH IS LEGALLY DEFINED!


259 views0 comments