NUJNO OPOZORILO ZA STARŠE IN ZAPOSLENE V ŠOLAH ! Zaradi nošenja maske so v tednu umrli 3-je otroci!

URGENT WARNING FOR PARENTS AND SCHOOL EMPLOYEES! Wearing a mask killed 3 children in a week!
Kako shranite video: s kurzorjem na željeni video, kliknite desni gumb na miški in izberite "Save video as.."
How to save a video: with the cursor on the desired video, right-click and select "Save video as .."

Če želite dodati svoje podnapise, lahko uporabite spodnji video, dodate vaše podnapise in objavite na vaših platformah ali kanalih!!!


To add your subtitles, you can use the video below, add your subtitles and post on your platforms or channels !!!


PROSIM DELITE NAPREJ, DA TO OPOZORILO ČIMPREJ VIDIJO VSI STARŠI IN ZAPOSLENI V ŠOLSTVU !!!
PLEASE SHARE FORWARD SO THAT ALL PARENTS AND EMPLOYEES IN SCHOOLS SEE THIS WARNING AS SOON AS POSSIBLE !!!
7,422 views0 comments