NOBENIH CEPIV NE RABIMO, NARAVNA IMUNOST JE TRAJNA! VERJETNOST PREŽIVETJA JE 99,86%! NE BOJTE SE !!!

WE DO NOT NEED ANY VACCINES, NATURAL IMMUNITY IS PERMANENT!

THE LIKELIHOOD OF SURVIVAL IS 99.86%! DON'T BE AFRAID !!!Dr. Peter McCullough je razgalil laži, ki jih trosijo Fauci, mediji in vsi ostali, ki nam dobesedno prodajajo nekaj česar sploh ne rabimo. Seveda pa pri tem bogatijo, šteje zgolj dobiček, vse žrtve so kolatelarna škoda, na katere zlahka pozabijo med preračunavanjem dobičkov.
Dr. Peter McCullough has exposed the lies spread by the Fauci, the media and everyone else who is literally selling us something we don’t even need. Of course, they get rich, only profit counts, all victims are collateral damage, which they easely forget while they recalculating profits.

358 views0 comments