Nemško sodišče v Weimarju izdalo sodbo: koronska kriza je umetno ustvarjena, zločin proti človeštvu!

A German court in Weimar has issued a verdict: the corona crisis is artificially created, a crime against humanity!


Vsa čast in veliko spoštovanje, dr. Reiner Fullmich
All honor and great respect, dr. Reiner Fullmich

Kompleten dokument v nemščini si lahko shranite tukaj:
You can save the complete document in German here:
Amtsgericht-Weimar-Urteil-vom-11.01.21
.-
Download - • 247KB
SHRANITE IN DELITE !!!
DOWNLOAD AND SHARE !!!


https://www.odpriteoci.com/post-1/dr-david-martin-javno-prebral-kazniva-dejanja-dr-anthony-fauchi-dr-robert-redfield-alex-m-azar


34,674 views0 comments