Nemčija bo kršitelje Covid pravil poslala v "priporno taborišče"!!! Še vedno ne verjamete v Agendo?

Germany will send violators of the Covid rules to a "detention camp" !!!Still don't believe in the Agenda?

Nemčija naj bi kršitelje COVID ukrepov, tiste ki večkrat ne bodo upoštevali pravil v tem, poslala v nekaj kar je opisano kot "taborišče za pridržanje" v Dresdnu. JA, RESNO!


Germany is set to put COVID dissidents who repeatedly fail to properly follow the rules in what is being described as a ‘detention camp’ located in Dresden. YES, REALLY!Da bi poskušali povečati skladnost, kršiteljem sporočajo, da bo sodišče, če bodo prejeli opozorilo in nato denarno kazen, odločilo, ali naj bodo v taborišču kaznovani z omejitvijo.


"Ne predvidevamo, da jih bo zelo veliko, toda v primeru, da bo sodišče tako odločilo, bo na voljo objekt, ki jih bo sprejel," je za RT povedal tiskovni predstavnik.

Kampi. Za tiste, ki nasprotujejo politiki. V Nemčiji.
Kaj bi lahko šlo narobe?

Kot smo že poudarili, so lani oblasti na Novi Zelandiji sporočile, da bodo vse nove okužene s koronavirusom in njihove ožje družinske člane poslale v "karantenske prostore".Premierka Jacinda Ardern je jasno povedala, da bodo v karanteni, vsi ki nočejo opraviti testa za koronavirus, tam preprosto zadržani vsaj 14 dni.Ste res že pozabili, kako to izgleda??? / Have you really forgotten what it looks like ???
In order to try to increase compliance, violators are told that if they receive both a warning and then a fine, a court will decide whether they should be punished with a stint in the camp.

“We don’t assume that there will be very many, but in the event that a court decides that way, there will be a facility to accommodate them,” a spokesperson told RT.
Camps. For dissidents. In Germany.
What could possibly go wrong?

As we previously highlighted, last year authorities in New Zealand said that they will put all new coronavirus infectees and their close family members in “quarantine facilities.”

Prime Minister Jacinda Ardern made it clear that anyone in the quarantine facility who refused to take a coronavirus test would simply be held there for at least 14 days.
NAJ VAS SPOMNIM NA INFORMACIJO, KI SE JE POJAVILA 25.OKTOBRA 2020!!!

LET ME REMIND YOU OF THE INFORMATION THAT APPEARED ON OCTOBER 25, 2020 !!!


Informacije o agendi se začnejo pri 31 minuti / Agenda information starts at 31 minuteše druge verzije "načrtov na prihodnost" / other versions of "plans for the future"
Ker veliko ljudi še vedno ne ve, kaj se sploh dogaja, delite te informacije !!!


Since a lot of people still don’t know what’s going on at all, share this information !!!

7,564 views0 comments