NAJVIŠJE RANGIRAN STROKOVNJAK - DR. MIKE YEADON - URGENTNO OPOZORILO SVETU !!! ZELO POMEMBNO !!!


Perspektive pandemije 21. aprila 2021


Dve eksperimentalni injekciji na genski osnovi sta zaustavljeni ali ustavljeni, poročila o strjevanju, možganski kapi, anafilaksiji, splavu, Bellovi paralizi in številnih drugih nevroloških in avtoimunskih motnjah pestijo druge. . In to so le kratkoročna tveganja.


Ali je bilo celo človeštvo vključeno v obsežno in nepredstavljivo nevarno klinično preskušanje tretje faze brez našega informiranega soglasja?


Vse zaradi bolezni, katero velika večina od nas uradno 99,7% ali več preživi ... če jo sploh dobimo?


Mike Yeadon, nekdanji podpredsednik in vodja znanosti v podjetju Pfizer, meni, da je velik poskus že v teku, in da je hipoteza, ki jo želi dokazati, tako drzna kot strašna.


Prepričan in jasen mislec, ki je bil napaden sorazmerno s svojimi kvalifikacijami, dr. Yeadon z velikim osebnim tveganjem izda strašljivo opozorilo, ne samo o resnih nevarnostih injekcij, ampak tudi o grozeči nevarnosti digitalnih zdravstvenih "potnih listov" ki bo prevzel neizprosen nadzor nad vsemi vidiki našega življenja.


Če jim dovolimo. Bili smo opozorjeni.Licenca Creative Commons Attribution licenca (dovoljena ponovna uporaba)
Perspectives on the Pandemic April 21, 2021


Two of the experimental gene-based injections have been paused or halted, and reports of clotting, stroke, anaphylaxis, miscarriage, Bell's Palsy, and a host of other neurologic and auto-immune disorders plague the others. And those are just the short-term risks.


Has all humanity been enrolled in a vast and unimaginably dangerous phase-three clinical trial without our informed consent?


All for a disease that for the overwhelming majority of us is, officially, 99.7% or better survivable... if we even get it?


Dr. Mike Yeadon, formerly a Vice President and Chief Science Officer at Pfizer, believes the big experiment is well under way, and that the hypothesis it seeks to prove is as bold as it is terrible. A cogent and clear thinker who has been attacked in proportion to his qualifications, Dr. Yeadon, at great personal risk, issues a chilling warning, not just about the grave dangers surrounding the injections, but about the looming threat of digital health "passports" that will take inexorable control over every aspect of our lives. If we allow them.We have been warned.
PROSIM DELITE TO POMEMBNO SPOROČILO


ZDAJ MORA BITI PA RES VSEM JASNO,

DA SO V TOKU EKPERIMENTI NA LJUDEH!

VSI KI TRDIJO, DA SO CEPIVA VARNA VAM LAŽEJO!!!

ZOPET VSE BODO VLOŽENE KAZENSKE OVADBE

IN MNOŽIČNE CIVILNE ODŠKODNINSKE TOŽBE !!!


PLEASE SHARE THIS IMPORTANT MESSAGE


NOW IT MUST BE CLEARLY TO EVERYONE,

THAT EXPERIMENTS ON PEOPLE ARE IN PROGRESS!

EVERYONE WHO CLAIMS THAT

VACCINES ARE SAFE LIES TO YOU !!!

CRIMINAL COMPLAINTS WILL BE FILED

AND MASS CIVIL DAMAGES !!!
291 views0 comments