MASKE DOL - Anica Bidar - Od nas je odvisno če bomo še naprej to dopuščali - JUTRI OB 14.00 ZNOVA!

MASKS DOWN - Anica Bidar - It is up to us if we continue to allow this - TOMORROW AT 14.00 AGAIN!
CIVILNA INICIATIVA MASKE DOL

https://www.facebook.com/MASKE-DOL-civilna-iniciativa-101017414921399


29 views0 comments