Marko Potrč vam predstavi švedsko raziskavo o ukrepih Lockdown-a, maskah, šolanje na daljavo...

Marko Potrč presents a Swedish research on Lockdown measures, masks, distance learning ...
Hvala lepa za poslano sporočilo in

trud pri ozaveščanju ljudi in širjenju resnice!


Thank you very much for sending the message and

an effort to make people aware and spread the truth!

38 views0 comments