LAŽNA COVID pandemija 2020-2025, sledi CEPLJENJE, rezultat bo PRAVA SPARS pandemija 2025-2028!!!

FAKE COVID pandemic 2020-2025, followed by VACCINATION, the result will be A REAL SPARS pandemic 2025-2028 !!!

Ne pozabite, da je inštitut John Hopkins sodeloval pri Svetovnem ekonomskem forumu in dogodku 201 Fundacije Billa in Melinde Gates, kot je bil predstavljen lani na začetku sage o covid maniji.

https://centerforhealthsecurity.org/event201/


Ko ti subjekti rečejo "To bi se lahko zgodilo" ali "Futuristični scenarij", gre zgolj za napovedno programiranje, da se javni miselni panj pripravi, da ga sprejme.
Tisti, ki se še niso prebudili, so preprosto nič hudega sluteče muhe na pajkovi mreži. Naključno eden od pomenov Corone poleg očitnega "kronanja", Co Rona pomeni "s pajkovo mrežo"

Remember that John Hopkins institute was the collaborator with World Economic Forum and Bill and Melinda Gates Foundation Event 201 as presented last year at the start of the covid mania saga.

https://centerforhealthsecurity.org/event201/


When these entities say "This might happen" or "Futuristic Scenario" it's purely predictive programming to get the public hive mind ready to accept it.
Those who have not yet woken up to these are simply unsuspecting flies on a spider's web. Incidently one of the meanings of Corona aside from the obvious Crowning event, Co Rona means "with the spider's web"


KER TA DOKUMENT SKRBNO BRIŠEJO, JIH OČITNO SKRBI, DA NE BI PRIŠEL V JAVNOST. ZAKAJ? VERJETNO JE DOSEDAJ TO DOVOLJ OČITNO ŽE VSEM!!!
SHRANITE SI TA DOKUMENT IN GA OBJAVITE NA VAŠIH PLATFORMAH IN KANALIH, DA NE BO PONIKNIL!!!

spars-pandemic-scenario
.pdf
Download PDF • 21.30MB
BECAUSE THIS DOCUMENT IS BEING CAREFULLY DELETED, THEY ARE OBVIOUSLY CONCERNED THAT IT WOULD NOT COME TO THE PUBLIC. WHY? NOW IT'S PROBABLY OBVIOUSLY TO EVERYONE !!!
SAVE THIS DOCUMENT AND PUBLISH IT ON YOUR PLATFORMS AND CHANNELS SO THAT IT WILL NOT DISAPPEAR !!!


SPARS PANDEMIJA 2025-2028

VIDEO S SLOVENSKIMI PODNAPISI

SPARS PANDEMIC 2025-2028 VIDEO


NE POZABITE NA ROCKEFFELERJEV SCENARIJ IZ LETA 2010 !!!

DON'T FORGET ROCKEFFELER'S SCRIPT FROM 2010 !!!Rockefeller Foundation
.pdf
Download PDF • 5.37MB


KOT JE ŽE ZNANO, PA FINANCIRANJE ZA COVID NATEG ZAGOTOVLJENO "SAMO" DO 2025!
AS IT IS ALREADY KNOWN, THE FINANCING FOR COVID SCAM GUARANTEED "ONLY" UNTIL 2025!

Na spodnji povezavi najdete več informacij in celoten dokument

https://www.odpriteoci.com/post-1/financiranje-svetovne-banke-za-covid-nateg-je-podpisano-in-zagotovljeno-do-31-marca-2025


ODPRITE OČI,

TO SE NE BO KONČALO ČEZ 14 DNI,

AMPAK TAKRAT KO SE BOMO LJUDJE ZBUDILI IN REKLI STOP!!!


OPEN YOUR EYES,

IT WILL NOT END IN 14 DAYS,

BUT WHEN WE PEOPLE WAKE UP AND SAY

STOP !!!

201 views0 comments