Kery Mullis, izumitelj PCR testov: "Fauchi nima pojma o ničemer in to mu povem v obraz!"

Kery Mullis, inventor of PCR tests: "Fauchi has no idea about anything and I tell him that in his face!"

Kot priznanje za izum tehnike verižne reakcije s polimerazo (PCR) sta si leta 1993 delila Nobelovo nagrado za kemijo z Michaelom Smithom.


In recognition of his invention of the polymerase chain reaction (PCR) technique, he shared the 1993 Nobel Prize in Chemistry with Michael Smith.

KOMU VERJAMETE VI ?

TISTEMU, KI SI PCR TESTE IZMISLIL IN ZATO DOBIL NOBELOVO NAGRADO:

"TI TESTI SE NE SMEJO UPORABLJATI ZA UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI NALEZLJIVIH BOLEZNI!"

WHO DO YOU TRUST?

TO THE ONE WHO INVENTED PCR TESTS AND THEN WON THE NOBEL PRIZE:

"THESE TESTS SHOULD NOT BE USED TO DETERMINE THE PRESENCE OF INFECTIOUS DISEASES!"

ALI TISTIM, KI PCR TESTE ZLORABLJAJO ZA ŠIRJENJE LAŽI IN PROPAGANDE, DA JE CEL SVET V NEVARNOSTI, ZARADI VIRUSA, KATEREGA NISO USPELI NITI IZOLIRATI IZ ČLOVEŠKE CELICE IN DOSTAVITI NEODVISNIM ZNANSTVENIKOM, DA BI LAHKO ZADEVO POTRDILI ALI PA DOKAZALI, DA GRE ZA NAJVEČJO PREVARO V ZGODOVINI!


OR TO THOSE WHO ABUSE PCR TESTS TO SPREAD LIES AND PROPAGANDA, THAT THE WHOLE WORLD IS IN DANGER BECAUSE OF A VIRUS, WHICH THEY HAVE NOT EVEN BEEN ABLE TO EVOLUTE FROM THE HUMAN CELL AND DELIVER TO INDEPENDENT SCIENTICS, THAT WE COULD CONFIRM THE CASE OR PROVE THAT IT IS THE BIGGEST SCAM IN HISTORY!
733 views0 comments