KEMTRAILI dejstvo ali fikcija? Presodite sami ! / Chemtrails fact or fiction? Judge for yourself!


"Chemtrails" - nenavadno dolge bele lise za letalom, za katere so nam razložiti, da je razlog v temparaturni spremembi, zaradi razlike stopnje vlažnosti, odvisno od vremena in ostale laži. Ob pogledu na spodnje fotografije pa se boste upravičeno vprašali KDO JE TU NOR??? ali drugi KDO NAS ZASTRUPLJA???


"Chemtrails" - unusually long white spots behind the plane, which are explained to us that the reason is in the temperature change, due to the difference in humidity levels, depending on the weather and other lies. Looking at the photos below, you will rightly ask WHO IS CRAZY HERE ??? or others WHO POISON US ???

ŠE ENA ZANIMIVOST, TISTO S ČIMER NAS ŠPRIČAJO, SE V PERIODNI TABELI ELEMENTOV BERE KOT "BAAL"!


Intervju z bivšim direktorjem JAT-a, g. Velibor Vukašinović, na to tematiko:


429 views0 comments