Karl Lauterbach: "Cepiti je treba starejše,... za pomemben strateški cilj,... da starejši umrejo"!!!

Karl Lauterbach: "The elderly must be vaccinated ... for an important strategic goal ... for the elderly to die" !!!"Potem je v igro vstopil Karl Lauterbach in povedal, kar zahteva že tedne, da se naj ne cepi kar tako, temveč starostnike nad 65 let, ker bomo tako dosegli zelo pomemben strateški cilj v boju proti tej pandemiji, in sicer, da starejši ljudje umrejo.''


Karl Lauterbach - poslanec in epidemiolog

ter zagovornik najstrožjih protikoronskih ukrepov"Then Karl Lauterbach came into the game and said, what has been demanding for weeks, not to vaccinate just like that, but the elderly over the age of 65, because that way we will achieve a very important strategic goal in the fight against this pandemic, namely that older people they die. ''


Karl Lauterbach - Member of Parliament and epidemiologist

and the supporter of the strictest anti-corona measures


BOLJ DIREKTNO VAM NE MORE NIHČE POVEDATI!

COVID CEPIVA UBIJAJO!

NO ONE CAN TELL YOU MORE DIRECTLY!

COVID VACCINE KILLS!

1,005 views0 comments